.

Terugkoppeling inloopbijeenkomst plannen Nieuwebrug

Op woensdag 10 juli was er een inloopbijeenkomst over bedrijventerrein De Liede, het sociaal domein en de plannen voor de Ringdijk & Ringvaart in Nieuwebrug. Er kwamen ongeveer 50 bezoekers naar de inloopbijeenkomst en de sfeer was prettig. Medewerkers van de gemeente waren aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

Voor het programma Ringdijk en Ringvaart worden op de Vijfhuizerdijk in Nieuwebrug de chicanes verwijderd, er komt een fietsstraat met een maximale snelheid van 30 kilometer per uur en er wordt een jaagpad aangelegd tussen de dijk en de vaart. Op de bijeenkomst konden aanwezigen op een tekening zie hoe de fietsstraat en het jaagpad eruit komen te zien. Op de fietsstraat kwamen wisselende reacties, van positief tot negatief en afwachtend. Over het instellen van een maximale snelheid van 50 kilometer per uur waren mensen vooral positief.

Bezoekers stelden veel vragen over de plannen. Ook werden er goede ideeën aangedragen voor verbeteringen zoals het verlengen van het jaagpad, de stoep en de fietsstraat. Waar mogelijk worden aan de hand van deze ideeën nog een aantal aanpassingen gedaan.

Een veelgehoord geluid was dat automobilisten te hard rijden over de dijk. Dit lijkt vooral verkeer te zijn dat onderweg is naar bedrijventerrein De Liede en dit gaat soms samen met agressief gedrag. Bezoekers gaven aan dat ze graag een afsluiting voor doorgaand verkeer willen. Op dit moment komt er geen afsluiting voor doorgaand verkeer of vrachtverkeer in Nieuwebrug.

Het aantal vrachtwagens ligt binnen de streefwaarden, maar veel bewoners gaven aan dat het vrachtverkeer wel zorgt voor veel overlast. Ook de uitbreiding van bedrijventerrein de Liede en de mogelijke toename van vrachtverkeer hierdoor in het dorp geeft hen reden tot zorg. Daarom gaan we na de uitvoering van de maatregelen opnieuw tellingen uitvoeren of het aantal vrachtwagens dan nog steeds binnen de streefwaarden ligt. Wanneer dit niet het geval is, gaan we opnieuw kijken naar mogelijke ingrepen.

Er komt een vervolggesprek met de buurtvereniging over de maatregelen voor de Ringdijk. De uitvoering van de maatregelen is op z’n vroegst in het eerste kwartaal van 2020. Lees meer over de plannen voor Nieuwebrug.

Visie Ringdijk en Ringvaart

De gemeenteraad heeft in 2017 de Visie Ringdijk en Ringvaart vastgesteld. Het belangrijkste doel van deze visie is het leefbaarder en aantrekkelijker maken van de Ringdijk en de Ringvaart. Dat willen we onder meer bereiken door verkeersmaatregelen. Er komen bijvoorbeeld op verschillende plekken afsluitingen zoals in Zwanenburg of spitsafsluitingen zoals in Nieuwe Meer om het doorgaande (vracht)verkeer van de dijk te halen. Ook komen er in dorpskernen op de dijk zogenaamde fietsstraten, waar de auto te gast is.

Gepubliceerd op: 
25 jul 2019