.

Inloopbijeenkomst De Liede, Nieuwebrug en sociaal domein

Op woensdag 10 juli is er een inloopbijeenkomst over de plannen van de Ringdijk & Ringvaart in Nieuwebrug en bedrijventerrein De Liede. Ook kunt u in gesprek gaan over de mogelijkheden en activiteiten die worden georganiseerd door de gemeente voor ouderen. U kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt, vooraf aanmelden is niet nodig.

 

Wanneer: woensdag 10 juli 2019

Tijdstip: tussen 18.30 en 20.00 uur

Waar: Ons Bruggehoofd, Vijfhuizerdijk 161 in Vijfhuizen

Ringdijk en Ringvaart

De gemeenteraad heeft in 2017 de Visie Ringdijk en Ringvaart vastgesteld. Het belangrijkste doel van deze visie is het leefbaarder en aantrekkelijker maken van de Ringdijk en de Ringvaart. Dat willen we onder meer bereiken door verkeersmaatregelen. Er komen bijvoorbeeld op verschillende plekken afsluitingen zoals in Zwanenburg of spitsafsluitingen zoals in Nieuwe Meer om het doorgaande (vracht)verkeer van de dijk te halen. Ook komen er in dorpskernen op de dijk zogenaamde fietsstraten, waar de auto te gast is.

Voor het programma Ringdijk en Ringvaart gaan we op de Vijfhuizerdijk in Nieuwebrug het volgende doen:

  • chicanes verwijderen
  • fietsstraat aanleggen (30km-zone)
  • jaagpad aanleggen tussen dijk en vaart vanaf het tenniscentrum tot Vijfhuizerdijk 232

Tijdens de bijeenkomst er tekeningen aanwezig waarop u kunt zien hoe fietsstraat en het jaagpad eruit komen te zien. Medewerkers van de gemeente kunnen u uitleg en antwoord op uw vragen geven. Lees meer over de maatregelen in Nieuwebrug.

Stedenbouwkundig plan De Liede

Er zijn plannen voor de uitbreiding van bedrijventerrein De Liede. Waaronder De Liede West, het gebied rondom het nieuwe 380kV transformatorstation. In de afgelopen periode is een stedenbouwkundig plan gemaakt waarin infrastructuur, water, groen en bedrijvenkavels zijn uitgewerkt. Ook voor De Liede Noord is een stedenbouwkundig plan vastgesteld. Dura Vermeer is eigenaar en ontwikkelaar van dit terrein en maakt het op dit moment bouwrijp. Over beide stedenbouwkundige plannen kunt u zich tijdens deze inloopbijeenkomst laten informeren.

Sociaal domein

Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u in gesprek gaan over de mogelijkheden en activiteiten die de gemeente biedt voor senioren. Er is een breed aanbod aan activiteiten die specifiek zijn gericht op senioren zoals maaltijdvoorzieningen, inloop ochtenden, ontmoetingsgroepen en de inzet van een sociaal werker of sociaal makelaar.

Gepubliceerd op: 
2 jul 2019