.

Beeldkwaliteitsplan ‘De verbindende ring’ ter inzage

In december heeft de gemeente het concept beeldkwaliteitsplan ‘De verbindende ring, beeldkwaliteitsplan ringvaart en ringdijk Haarlemmermeer’ vastgesteld en zes weken ter inzage gelegd.

Voor de samenhang

Op en langs de ringdijk en ringvaart verandert veel. Denk aan de nieuwe brug voor de hoogwaardig openbaarvervoerlijn in Lisserbroek, de vervanging van het aquaduct van de A4 en nieuwe fietsbruggen. Of vervangende nieuwbouw in de dorpen. Voor de samenhang in de richtlijnen voor al die verschillende ingrepen, is dit beeldkwaliteitsplan gemaakt.

Kader voor welstand

Het concept-beeldkwaliteitsplan wil de gewenste uitstraling van bebouwing en de buitenruimte van de ringdijk en ringvaart waarborgen. Het concept-beeldkwaliteitsplan beschrijft tien ambities voor de ruimtelijke kwaliteit van de 60 kilometer lange ringdijk en ringvaart. Het plan wordt een onderdeel van de welstandsnota van de gemeente Haarlemmermeer. De welstandscommissie beoordeelt bouwplannen dan op basis van het beeldkwaliteitsplan. De gemeente heeft het plan gemaakt om een kader te hebben om de ringdijk en de ringvaart als een geheel te kunnen beschouwen.

Inzien

Het concept beeldkwaliteitsplan en het besluit tot vaststelling van het concept beeldkwaliteitsplan kunt u raadplegen op de website van officiële bekendmakingen.

De stukken liggen ook ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp, Raadhuisplein 1. Op afspraak zijn deze dagelijks in te zien van 9 -17 uur. Een afspraak hiervoor maakt u via 0900 – 1852.

Wegens maatregelen in verband met het coronavirus worden misschien beperkingen gesteld aan het inzien van de stukken op het raadhuis.

De ter inzagelegging van zes weken duurt nog tot en met 31 januari 2021.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan iedereen een zienswijze over het concept beeldkwaliteitsplan zowel schriftelijk als mondeling voren brengen.

Schriftelijk kan dit door een brief te sturen aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer, postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.

Mondeling kan dit in het raadhuis te Hoofddorp (zie hiervoor).

Gepubliceerd op: 
14 jan 2021