Verhalen van de mooiste stukjes Ringdijk

Haarlemmermeer is een bijzondere gemeente, met een grote polder onder de zeespiegel. Aan de rand van die polder liggen de Ringdijk en de Ringvaart. Voor de dijk en vaart heeft de gemeente de ambitie om er een veilige en aantrekkelijke voordeur van de Haarlemmermeerpolder te maken. In 2017 heeft de gemeente besloten om de Ringdijk en de Ringvaart tot gemeentelijk erfgoed te verklaren. Om te achterhalen wat nou precies tot het erfgoed behoort verzamelt de gemeente bijzondere verhalen van bewoners. InforMeer is te gast bij een van die inwoners, de heer Anton Zekveld (77), die al zijn hele leven in Huigsloot woont.

Net een levend schilderij 

Volgens velen is het gebied tussen Buitenkaag en Rijsenhout een van de mooiste stukken van de Ringdijk. Iets waar Anton Zekveld het zeker mee eens is:

“Kijk nu toch eens wat een uitzicht. Vanuit mijn raam aan de Huigsloterdijk kijk ik uit over prachtig Hollands landschap en heb ik zicht op negen molens! Het is net een levend schilderij.”

Huigsloot is ouder dan Haarlemmermeer. Het stuk land van ongeveer 70 hectare staat letterlijk bol van de verhalen. Meneer Zekveld verzamelt ze allemaal. Talloze plakboeken vol foto’s, krantenknipsels en handgeschreven verhalen komen op tafel.

Bol van verhalen 

“Al in 1500 was Huigsloot een polder. Een landtong die bij de gemeente Alkemade behoorde en verbonden was met het eilandje Abnes, wat we nu kennen als ‘Abbenes’.” Door het graven van de Ringvaart werd Huigsloot van het oude land afgesneden. Rond 1852 kwam de voormalige landtong als een stukje ouder en hoger land binnen de polder te liggen.

“Huigsloot was verkaveld, maar de ongeveer 15 boeren die het land toen pachtten, maakten er een rommeltje van. De sloten liepen dicht, er lag overal rotzooi en ook de grond was door hen niet fatsoenlijk vruchtbaar te maken. De gemeente wist niet goed wat het met de polder aan moest. Totdat mijn grootouders met het plan kwamen om de hele Huigslootpolder ineen te huren. In 1928 konden ze de Hoeve ‘Alkemade’ laten  bouwen. En daar ben ik geboren.” 

Kruiwagen 

De familie van meneer Zekveld kon het goed vinden met burgemeester Vorsters van Alkemade. “Soms heb je een kruiwagen nodig, en dan het liefst eentje met luchtbanden”, zegt Zekveld. “Met die burgemeester Vorsters is het trouwens nog akelig afgelopen. Naar het schijnt is hij in kennelijke staat in de sloot terecht gekomen en aan de gevolgen daarvan overleden.” Met een knipoog: “Maar neem dat maar niet op in dit verhaaltje.”

Anton Zekveld in Huigsloot

Anton Zekveld kijkt uit over de Ringvaart vanuit zijn woning. Foto: Margo Oosterveen

 

Graven 

Om het land vruchtbaar te maken moest er wel een meter diep geploegd worden. Een volgend plakboek komt op tafel:

“Kijk eens, negen paarden waren er nodig voor die ploeg. En weet je wat ze met die kleigrond gedaan hebben? In platte schuiten ging dat allemaal naar Amsterdam, voor de aanleg van het Amsterdamse Bos.” 

Ploegen, graven, het hoort allemaal bij het normale boeren leven. In 1920 echter, keek akkerbouwer Dirk Krijger vreemd op van zijn dagelijkse werkzaamheden. Zekveld:

“Hij ploegde dieper dan normaal en stuitte op iets hards. Het bleek geen steen te zijn; het waren bijna 13.000 Romeinse munten uit de 3e en 4e eeuw! Hij was zo beduusd van zijn vondst dat hij die munten op zolder heeft opgeborgen en er pas twee jaar later melding van heeft gemaakt.” 

Verhalenverzamelaar 

Anton Zekveld is een verhalenverzamelaar. Hij weet bijna alles van de Huigsloterpolder, de geschiedenis en de verbondenheid met zijn familie. Het is dan ook lastig om het bij een onderwerp te laten.

“Ga je nu al weg? Ik heb nog niet eens verteld over die bommenwerper uit de tweede wereldoorlog, die hier is neergestort. Dat de piloot, ene Gooch ondergedoken heeft gezeten hier in de polder, onder de suikerbieten. Iedereen kent dokter Heije, maar wist je dat Dirkje van der Spiegel hier ook heeft gewoond? Ruim 60 kinderboeken heeft ze geschreven, ze had zelfs een radioprogramma bij de NCRV.”  

Om toch weer terug te keren bij het onderwerp:

“Wat ook bijna niemand weet: Alkemade heeft Huigsloot altijd verhuurd. Pas in 1990 is het verkocht. Dit stukje polder is dus officieel nog geen dertig jaar onderdeel van Haarlemmermeer! Dat soort dingen vertel ik de mensen graag, snap je?”

Voor wie meer van de verhalen van Anton Zekveld en anderen wil weten is er de Verhalentafel. Aanschuiven kan vanaf september op dinsdagochtenden tussen 10.00 en 12.00 uur in Historisch Museum Haarlemmermeer in Hoofddorp.  

Erfgoed Ringdijk 

De gemeente organiseert speciale bijeenkomsten om verhalen van bewoners te verzamelen. Deze verhalen, úw verhalen zijn de inspiratie om de Ringvaart en Ringdijk tot erfgoed te kunnen verklaren.  In april was de eerste bijeenkomst. Ook in juni nodigt de gemeente geïnteresseerde bewoners uit. De avonden worden per deelgebied georganiseerd. Zie hiervoor: https://haarlemmermeergemeente.nl/ringdijk-en-ringvaart-0

Gepubliceerd op: 
28 mei 2019