Ringdijk en Ringvaart

Haarlemmermeer is een bijzondere gemeente, een polder onder de zeespiegel die is drooggelegd rond 1852. Aan de randen van de polder liggen een weg en water: de Ringdijk en de Ringvaart.

In 2016 en 2017 heeft de gemeente met meer dan 500 bewoners van alle dorpen aan de Ringvaart gesproken over wat er verbeterd zou kunnen worden. De gemeente heeft een visie opgesteld en gaat de belangrijkste voorstellen voor verbetering uitvoeren. Zodat de Ringdijk en Ringvaart aantrekkelijker, leefbaarder en (verkeers-)veiliger worden. Lees meer over de plannen.

Meer achtergrondinformatie over de Ringvaart en Ringdijk staat in het onderzoeksrapport 'Kijk op de Ringvaart'.

Erfgoed Ringdijk en Ringvaart

Samen met de inwoners wil de gemeente Haarlemmermeer de Ringdijk en Ringvaart beter tot hun recht laten komen. Bij de vaststelling van de Visie Ringdijk en Ringvaart in 2017 heeft de gemeente besloten om de ringdijk en de ringvaart tot gemeentelijk erfgoed te verklaren. Nu gaat de gemeente verder onderzoeken hoe het aanwijzen van de ringdijk en ringvaart tot beschermd monument georganiseerd kan worden. Deskundigen en geïnteresseerde bewoners adviseren daarover in een klankbordgroep. Lees meer over het erfgoed van de Ringdijk en Ringvaart.


Afbeelding:
Kaart Ringdijk en Ringvaart