.

Stand van zaken en planning


Raad akkoord met Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout

De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft op 19 april 2018 de Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout vastgesteld. De visie biedt een nieuw ontwikkelperspectief voor de glastuinbouwclusters 1, 2, 3, 6 en 7 in Rijsenhout, omdat moderne en duurzame glastuinbouw hier niet meer kansrijk is. De visie is bedoeld om functies mogelijk te maken die de leefbaarheid van Rijsenhout vergroten.

Inspraak concept

De concept Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout heeft van 18 juli tot en met 15 oktober 2017 ter inzage gelegen. De afgelopen maanden zijn alle ingediende reacties gebundeld en van een antwoord voorzien in een Nota van Beantwoording. Deze hebben ook geleid tot enkele wijzigingen in de visie. Zo is de visie aangescherpt wat betreft de omvang van bepaalde functies. Deze dienen kleinschalig te zijn en te passen bij de schaal van het dorp. Ook zijn tiny-houses, kleine mobiele vakantiehuisjes, toegestaan als mogelijkheid.

Sessiedebat gemeenteraad

De concept Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout is op 7 september 2017 besproken in de gemeenteraad. U kunt het sessiedebat van de gemeenteraad hier terugkijken.

Concept gereed

De concept Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout is gereed. De conceptvisie is op maandag 17 juli 2017 tijdens een informatiebijeenkomst in de Ontmoetingskerk gepresenteerd aan het dorp. Zie voor meer informatie en het verslag van deze bijeenkomst bij Bijeenkomsten en Activiteiten. Zie de brochure Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout met de samenvatting en andere informatie over het maken van de visie.

Ondernemersverkenning Haarlemmermeer

In 2017 heeft de Greenport Aalsmeer in Haarlemmermeer gesprekken gehouden met alle ondernemers in Rijsenhout en Burgerveen. Deze ondernemersverkenning Haarlemmermeer van de Greenport Aalsmeer is betrokken bij het opstellen van de concept Ruimtelijke Economische Visie. Uit deze ondernemersverkenning zijn een aantal ideeën gekomen voor de functionele en ruimtelijke invulling van de transformatiegebieden en de maatwerkgebieden 1 en 2, bijvoorbeeld of daar nog wel perspectief is voor glastuinbouw was.

In maart heeft heeft wethouder Adam Elzakalai de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken van de Ruimtelijke Visie. Zie de brief aan gemeenteraad stand van zaken Visie Rijsenhout maart 2017.
Bijeenkomst 20 januari 2016

Bijeenkomst 20 januari 2016