.

Stand van zaken en planning

Verloop van de bouw: juli 2020

Janssen de Jong Projectontwikkeling is ondanks de omstandigheden rondom het Coronavirus tevreden over de voortgang van de bouw. De contouren van de nieuwe wijk worden steeds meer zichtbaar nu de betonbouw klaar is en bij verschillende woningen al het metselwerk te zien is. Als alles volgens verwachting gaat, worden de eerste woningen in het tweede kwartaal van 2021 opgeleverd. 

Rozenhof bouw juli 2020

Foto: bouw Rozenhof juli 2020. Bron: Janssen de Jong Projectontwikkeling

Start bouw van de Rozenhof: eerste paal

Woensdag 12 februari 2020 was de officiële start van de bouw van de woningen in het plan Rozenhof. De gemeente heeft er jaren over gedaan om voor dit relatief kleine bouwproject van 32 woningen toestemming te krijgen. Dat dit gelukt is, is een reden voor het dorp, de gemeente, de ontwikkelaar en de toekomstige bewoners om aandacht te geven aan dit moment. Wethouder Mariëtte Sedee van de gemeente Haarlemmermeer gaf samen met de vertegenwoordigers van de andere organisaties het startsein voor de bouw. Bekijk de website van het nieuwbouwproject Rozenhof voor meer informatie over wonen in plan Rozenhof.

eerste paal rozenhof

Foto: Wethouder Mariette Sedee was erbij toen de eerste paal werd geslagen. Op de foto de wethouder en Arjan van de Knaap als vertegenwoordiger van de dorpsraad. Fotograaf: Margo Oosterveen

Toestemming voor bouw

In mei 2017 heeft het ministerie voor Infrastructuur en Milieu een 'verklaring van geen bezwaar' afgegeven voor de woningbouw op het Centurionterrein. De gemeente en de ontwikkelaar konden toen aan de slag met de woningbouw in het centrum van het dorp. Zie de brief hieronder.

Brief aan staatssecretaris Dijksma

De gemeente Haarlemmermeer had half december 2016 een formele aanvraag gedaan om toestemming te krijgen voor de bouw van 32 woningen op het voormalige Centurionterrein. Met een dringend beroep op de leefbaarheid van Rijsenhout heeft de gemeente een brief gestuurd aan staatssecretaris Dijksma waarin ze verzoekt om de woningbouw mogelijk te maken. De wens voor een vernieuwd en kloppend dorpshart werd steeds dringender. Daar heeft de staatsecretaris in mei 2017 positief op gereageerd. Zie beide brieven hieronder.

Rozenhof

Al sinds jaar en dag bestaat het plan op het lege Centurionterrein woningen te bouwen. In het project Rozenhof komen 32 nieuwe koopwoningen en 1 commerciële ruimte. Er is veel behoefte aan en er veel belangstelling voor nieuwe woningen in Rijsenhout. De gemeente ondersteunt de wens voor nieuwe woningen in Rijsenhout volledig.

Rozenhof bouw juli 2020

Foto: bouw Rozenhof juli 2020. Bron: Janssen de Jong Projectontwikkeling

Luchthavenindelingsbesluit

Door de ligging van Rijsenhout bij Schiphol en het daarmee verbonden Luchthavenindelingsbesluit (LIB), moest het ministerie van Infrastructuur en Milieu speciaal toestemming geven voor de bouw van nieuwe huizen. Haarlemmermeer en andere gemeenten hebben de afgelopen jaren over knelpunten zoals het Centurionterrein overlegd met het ministerie. Bewoners en de gemeente hebben er alles aan gedaan om het belang van het dorp onder de aandacht te brengen. Minister Blok en staatssecretaris Mansveld zelf zijn op bezoek geweest in Rijsenhout. Bewoners en de Dorpsraad Rijsenhout hebben toen een warm pleidooi gehouden voor de bouw van nieuw woningen, waaronder dit plan in het centrum.

Begrip

Om uit de impasse te komen heeft de gemeente officieel gevraagd om toestemming voor het plan. Voor de leefbaarheid van Rijsenhout vroeg de gemeente om begrip voor de situatie. Het ministerie is nu inderdaad akkoord door de verklaring van geen bezwaar af te geven.

Bijlagen:

 


Wensen en ideeën vanuit Rijsenhout

In 2014 was er in dorpshuis De Reede een informatiebijeenkomst voor alle bewoners over plannen voor Rijsenhout. Daar was ook informatie over de plannen voor het Centurionterrein. Rijsenhouters konden tijdens de bijeenkomst laten weten wat ze vinden van de plannen. Alle reacties staan in het document PDFWensen en ideeën vanuit Rijsenhout (237.07 KB), waar ook een gezamenlijke reactie in staat namens regiegroep Rijsenhout en de gemeente.