.

Start aanleg groenstrook Schenkeveld

De aanleg van het openbare groen rond Schenkeveld in PrimA4a (Rijsenhout) gaat van start. In juni beginnen de eerste grondwerkzaamheden. Het ontwerp van de groenstrook, die helemaal om de kassen van Schenkeveld heen gaat lopen, is gemaakt door en met de klankbordgroep. Ontwikkelaar SGN is de opdrachtgever. Het grondwerk gebeurt in de zomer, het planten van bomen en struiken komt in het nieuwe plantseizoen in het najaar. De verwachting is dat de aanleg in november klaar is. Na de aanleg wordt het groen overgedragen aan de gemeente, die het gaat beheren. Het groen krijgt een enorme rijkheid aan plantensoorten, waarmee het een bijdrage levert aan de natuur in de omgeving.

Verkeer en overlast

De grondwerkzaamheden gebeuren bijna geheel op eigen terrein. Er wordt geen grond over de weg gereden, hierdoor is er zeer weinig overlast. Wel volgen er verkeersmaatregelen rond het plaatsen van de twee grote bruggen aan de Bennebroekerweg (één brug ter hoogte van de Beukencirkel/ Konnetlaantje en één brug bij de Tijmweg).

Meer informatie

Wilt u het ontwerp bekijken? U vindt het op de website van PrimA4a: http://www.prima4a.nl/inrichtingsplannen-openbaar-gebied-rond-schenkeveld.php . Daar kunt u het plan daar downloaden.

Schenkeveld overleg
Gepubliceerd op: 
1 jul 2019