.

Project Dorpshuis Rijsenhout

Op 30 juni 2020 heeft het college van B&W van Haarlemmermeer ingestemd met de afspraken tussen de gemeente Haarlemmermeer en Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS). In de overeenkomst die gesloten is tussen de gemeente Haarlemmermeer en SLS zijn financiële afspraken gemaakt over diverse projecten in Haarlemmermeer. Ook het project Dorpshuis Rijsenhout maakt onderdeel uit van deze afspraken.

Dorpshuis De Reede

De vraag die Rijsenhout al een tijdje bezighoudt is, of De Reede moet worden opgeknapt of moet samensmelten met het ernaast gelegen kerkgebouw. Afgesproken met de SLS is dat de komende maanden worden gebruikt om met een kleine projectgroep met daarin diverse vertegenwoordigers de twee opties verder te onderzoeken. Het geld dat ervoor is gereserveerd, zo’n 5,5 ton, blijft gereserveerd tot dat er een besluit is genomen. De verwachting is dat in oktober 2020 de uitwerking van de plannen kan worden afgerond.

De projectgroep zal bestaan uit vertegenwoordigers van SLS, de gemeente, een vertegenwoordiger namens het Placemakingsteam en de Dorpsraad Rijsenhout.

Lees het bijbehorende nieuwsbericht 'Er gaan mooie dingen gebeuren in zes dorpen'.

 

Gepubliceerd op: 
20 jul 2020