.

Meer weten?

Meedenken over Rijsenhout? Dat kan!

De Dorpsraad Rijsenhout is een belangrijke partner om mee te praten over de leefbaarheid en de toekomst van Rijsenhout. De Dorpsraad zoekt strategische meedenkers- en doeners. Iets voor u? Bekijk de website Rijsenhout.info.


Nieuwe energie in Rijsenhout

De gemeente deed dit jaar een aanvraag voor een bijdrage van het Rijk. Het ging om een bijdrage voor nieuwe energie in een deel van Rijsenhout. Wij weten nu dat we deze bijdrage niet ontvangen. Maar de gemeente wil wel samen nieuwe vormen van energie ontdekken. Daarom gaan zij graag met inwoners en ondernemers in gesprek. Zo kunnen zij samen met inwoners en ondernemers een plan maken om straks alle huizen in Rijsenhout warm te houden zonder aardgas. Meer informatie vindt u op de website Nieuwe Energie Haarlemmermeer.


Rechtszaak voor toestemming om meer nieuwe woningen te bouwen

De gemeente Haarlemmermeer en de drie eigenaren van lege kassen en stukken grond in Rijsenhout voerden augustus 2020 een rechtszaak tegen minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Het doel was om woningen te mogen bouwen in Rijsenhout, al jaren een discussiepunt. De rijksoverheid houdt nieuwbouw tegen, omdat Rijsenhout binnen de geluidszones van Schiphol ligt.

Partijen zijn het erover eens dat nieuwbouw in bestaand woongebied mogelijk moet zijn. De rechtbank vindt dat dit bij één van de drie bouwplannen inderdaad het geval is. De bouw van 25 seniorenwoningen in een kas waar nu nog caravans worden gestald en goederen liggen opgeslagen wordt toegestaan.

Twee andere locaties waar ook nieuwbouw was gepland, mogen niet worden gerealiseerd. Die plekken zijn niet 'bestaand stedelijk gebied'. Daarom mag niet worden afgeweken van de oorspronkelijke agrarische bestemming.


Ringdijk en Ringvaart: Rijsenhout

Heeft u vragen over het project Ringdijk en Ringvaart of wilt u meer informatie? Bekijk de website van Ringdijk en Ringvaart of neem contact op met projectmanager Edson Koorndijk via: E-mail: ringdijk-ringvaart@haarlemmermeer.nl Telefoon: 0900 1852  


Rijsenhout en Schiphol

Haarlemmermeer en Schiphol zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De ligging van Schiphol binnen de gemeentegrenzen maakt Haarlemmermeer tot een unieke gemeente. De luchthaven biedt veel werkgelegenheid. Soms levert het geluidshinder op door het vliegverkeer en de nabijheid van uitvliegroutes. Wie plannen heeft om in Haarlemmermeer te komen wonen, vindt veel informatie die voor hem of haar van belang is op www.bezoekbas.nl, de website van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS).


Bewoners en ondernemers Rijsenhout

De gemeente overlegt met de Regiegroep Rijsenhout over het Centuriongebied. In deze Regiegroep zitten onder meer de dorpsraad en de ondernemersvereniging. Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met de dorpsraad of de ondernemersvereniging.

Bijeenkomst 21 september 2016

Bijeenkomst 21 september 2016