.

Locatiekeuze transformatorstation


Locatie nieuw transformatorstation

Ontwikkelaar Schiphol Trade Park (STP) en de gemeente zijn met Tennet en Liander in gesprek over een nieuw transformatorstation op het bedrijventerrein Schiphol Trade Park. De gemeente heeft de voorkeurslocatie van Tennet en Liander bij Rijsenhout tegengehouden in verband met de grote weerstand in Rijsenhout tegen deze locatie.

Schiphol Trade Park is nu in gesprek met Tennet en Liander over de prijs van de locatie op Schiphol Trade Park. Ook kijken Schiphol Trade Park en de gemeente samen met Tennet en Liander of er genoeg ruimte is om alle kabels kwijt te kunnen.


Transformatorstation voor transport stroom

Er is toenemende vraag naar stroom in de Randstad en Haarlemmermeer. Om aan deze vraag te kunnen voldoen en om de stroom te kunnen transporteren zijn hier kabels nodig en transformatorstations. In Vijfhuizen is een station gebouwd en tussen Hoofddorp en Rijsenhout moet er ook een komen. Dit gaat dan om een zogenaamd 150/20kV station. Als locatie daarvoor is Schiphol Trade Park in beeld.

Klik hier voor meer informatie over de reden van het het nieuwe transformatorstation.

Locatiekeuze Transformatorstation

Op dit kaartje: de drie oorspronkelijke locaties die in beeld waren voor het nieuwe transformatorstation. Nu is alleen nog locatie 1 aan het spoor bij de Bennebroekerweg in beeld.