.

Herontwikkeling Centuriongebied

Het centuriongebied wordt opnieuw ingericht. Janssen de Jong Projectontwikkeling bouwt op het Centurionterrein. Het plan heet: Rozenhof.

Vogelvlucht Rozenhof Rijsenhout

De gemeente heeft in overleg met de Regiegroep Rijsenhout, Janssen de Jong Projectontwikkeling hiervoor geselecteerd. Het plan dat Janssen de Jong heeft gemaakt heet Rozenhof. Dit ontwerp gaat uit van 32 koopwoningen: 22 rijwoningen, 2 begane grond appartementen, 8 bovenwoningen en 1 commerciële ruimte. Janssen de Jong neemt inrichting van de openbare ruimte en het doortrekken van de Schouwstraat naar de Bennebroekerweg namens de gemeente mee in zijn plan. Bekijk hier de planning en stand van zaken van het Centurionterrein.


Ruimtelijk kader

Het plan voor het Centurionterrein past in het  uit 2011. Dit Ruimtelijk Kader geeft richting aan de ruimtelijke ontwikkelingen op lange termijn. Hierin zijn 8 speerpunten opgenomen, waarvan het 4e punt uitgewerkt wordt; het kloppend hart van Rijsenhout. In het Ruimtelijk Kader Rijsenhout (RKR) zijn 3 belangrijke doelstellingen geformuleerd:
 
  • een aantal leegstaande bedrijfspanden transformeren naar woningen en voorzieningen;
  • de ontsluiting van het centrumgebied verbeteren;
  • een aantal aantrekkelijke openbare ruimtes creëren.
In het PDFstappenplan van het Ruimtelijk Kader Rijsenhout (2.11 MB), uit 2012 staat fasering aangegeven van de onderdelen van het Ruimtelijk Kader. Het dorpscentrum Rijsenhout is hierbij als kansrijk beschouwd.
 

Plan van aanpak dorpscentrum

Zie ook het PDFPlan van aanpak dorpscentrum Rijsenhout (1.08 MB) voor het dorpscentrum Rijsenhout ook uit 2012 In dit Plan van Aanpak is het projectgebied bepaald, waarbij prioriteit is gegeven aan 2 zaken:
 
  • de herontwikkeling van het (voormalig) Centuriongebied naar woningbouw;
  • de nieuwe ontsluitingsweg van de Bennebroekerweg naar het centrum.

Kavelpaspoort

In 2013 heeft de gemeenteraad het PDFKavelpaspoort Centurionterrein (1.05 MB) vastgesteld. Voor het (voormalig) Centuriongebied geeft het kavelpaspoort een programmatisch, ruimtelijk en stedenbouwkundig kader. De verkaveling van het Centurionterrein is vrij, om beter aan te sluiten bij de actuele vraag naar woningen. Er is volop ruimte voor een flexibel programma. Het is vooral een woonkavel waarin van alles kan; vrijstaand, geschakeld, appartementen, wel of geen voortuin, flexibele kavelbreedte, verschillende architectuurstijlen, enzovoort. Wel moet het plan voldoen aan het gemeentelijk beleid in de woonvisie. Ook toetst de gemeente plannen aan de beeldkwaliteit volgens het kavelpaspoort. Het kavelpaspoort geeft naast de woningbouw ook de mogelijkheid om aan de centrumzijde (sociale) voorzieningen te ontwikkelen.

De ruimtelijke en stedenbouwkundige voorwaarden in het kavelpaspoort geven een beeldkwaliteit die bij deze locatie past: kleinschalig, hoge kwaliteit, duurzaam en flexibel. Naast de herontwikkeling op het (voormalig) Centuriongebied wordt de ontsluiting van het centrumgebied verbeterd door een nieuwe verbindingsweg tussen de Bennebroekerweg en het centrum aan te leggen.
Alle pdf-bestanden op deze pagina opent u bijvoorbeeld met de gratis Adobe Acrobat Reader.