.

Centurionterrein

Midden in het centrum van Rijsenhout ligt het voormalige Centurionterrein. Dit terrein en een aantal aangrenzende percelen, waar tot voor kort nog bedrijfsgebouwen  stonden, wordt herontwikkeld tot (voornamelijk) woningbouw. De oude gebouwen zijn in 2016 gesloopt. Het project heeft in mei 2017 toestemming gekregen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) voor de bouw van 32 koopwoningen. De gemeente en de ontwikkelaar zijn samen aan de slag gegaan. November 2018 is de koop- en realiseerovereenkomst getekend. Zie Stand van zaken en planning.
 
Kerk Rijsenhout