Rijsenhout, Burgerveen: Aalsmeerderweg

Van maandag 6 maart tot en met vrijdag 8 september 2023 wordt er gewerkt aan een deel van het fietspad van de Aalsmeerderweg. De aannemer voert de werkzaamheden uit tussen 07.00 en 17.00 uur.

Wat gaat er gebeuren?

Het fietspad langs de Aalsmeerderweg - tussen de Bennebroekerweg en de Venneperweg - wordt verbeterd. De aannemer verwijdert de tegels die er nu liggen. Daarna bestraat hij het fietspad en de inritten opnieuw met dezelfde tegels.

Kan ik mijn inrit blijven gebruiken?

De meeste inritten blijven bereikbaar. Een aantal inritten wordt 1 werkdag afgesloten

Als de inrit breed genoeg is, sluit de aannemer eerst de ene helft en daarna de andere helft van uw inrit af. Zo kunt u er altijd in of uit.

Als de inrit niet breed genoeg is, moet de aannemer de inrit tijdelijk afsluiten. Dit duurt normaal gesproken maximaal 1 werkdag. U - of uw bezoek - kan die dag uw terrein niet op of af met de auto. In dit geval neemt de aannemer een aantal dagen voordat hij bij u voor de deur aan het werk gaat contact met u op.

Woningen en bedrijven blijven altijd bereikbaar voor de politie, brandweer en ambulance.

Omleiding en overlast

  • Fietsers, scooters en bromfietsers worden via de rijweg om de werkzaamheden heen geleid.
  • De aannemer kan de werkzaamheden helaas niet zonder (geluids)overlast uitvoeren. Wij rekenen op uw begrip daarvoor. 
  • Plaats uw vuilcontainer aan de weg buiten het deel waar de werkzaamheden zijn. De aannemer zorgt ervoor dat de vuilniswagen er daar bij kan.

Beplanting weghalen of snoeien

Op veel plaatsen groeien bomen en struiken boven of over de erfgrens (de grens tussen uw terrein en gemeentegrond). Het fietspad aan uw erfgrens moet vrij zijn. Niet alleen voor de fietsers die hier fietsen maar ook voor werkzaamheden aan het fietspad. Daarom vragen wij u om de overhangende beplantingte snoeien of weg te halen. Ook staan er soms andere dingen op of over de erfgrens. Deze ook graag weghalen.

Mogelijk hoogteverschil

Bij het opnieuw bestraten, kan het zijn dat het fietspad iets hoger dan de (oorspronkelijke hoogte komt te liggen. Als het nodig is, zorgt de aannemer er voor dat (maximaal) de eerste meter van het voetpad/inrit van uw terrein aansluit op de nieuwe hoogte. Ophogen van de rest van uw terrein, als dit nodig is, moet u zelf doen. Eigenaren zijn namelijk zelf verantwoordelijk voor het ophogen van het eigen terreinen en het afvoeren van regenwater. 

Vragen

Neem contact met ons op als u vragen heeft over de werkzaamheden. U kunt bellen met Niek Kamper via telefoonnummer 0900 1852. Of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl. Graag “Fietspad Aalsmeerderweg” in het onderwerp zetten.