Rekenkamercommissie

Iedere gemeente is verplicht een onafhankelijke commissie in te stellen die onderzoekt hoe het geld wordt besteed. Dit is de rekenkamer of rekenkamercommissie.

Wat doet de rekenkamer?

De rekenkamer van de gemeente Haarlemmermeer controleert of het beheer en beleid van het gemeentebestuur doeltreffend en rechtmatig is. 

Hierdoor wordt voor de gemeenteraad, de provincie en de inwoners van Haarlemmermeer zichtbaar hoe publiek geld wordt besteed en wat het effect is van het beleid op de samenleving.

Website van de rekenkamer

U vindt de onderzoeksrapporten en publicaties op de website van de rekenkamer.