.

Onderzoeken 2022

Hier staan de onderzoeken die de Rekenkamercommissie (RKC) in 2022 heeft gepubliceerd.

NVRR Doe Mee Onderzoek uitvoering Wob - mei 

De rekenkamercommissie (RKC) heeft meegedaan aan een onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVRR). In dat onderzoek is samen met 83 rekenkamers van gemeenten, provincies en waterschappen de uitvoering van de Wob onderzocht, in aanloop naar de inwerkingtreding van de Woo per 1 mei j.l. De RKC heeft op basis van dit onderzoek een gemaakt. 

Bij dit informatieblad horen de volgende documenten:


Opvolgonderzoek Woonbeleid - februari

De Rekenkamercommissie is nagegaan of het college de aanbevelingen uit het onderzoek Woonbeleid uit 2017 heeft uitgevoerd. De resultaten staan in de