.

Leden rekenkamercommissie

Per 1 november komt er een plek in de rekenkamercommissie vrij. Interesse? Bekijk de .

Dit is de samenstelling van de rekenkamercommissie is sinds 1 september 2020: