.

Laatste publicaties

Hier vind je actuele onderzoeksrapporten van de rekenkamercommissie.

Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente bij vergunningen - november 2021

De rekenkamercommissie (RKC) heeft een onderzoek gedaan naar de beleving van inwoners en ondernemers bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor bouwen. De conclusies een aanbevelingen van de RKC staan in de nota . De RKC heeft haar bevindingen gebaseerd op het bevindingenrapport van onderzoeksbureau SIRA (pdf). Er is ook een bij dit onderzoek.

Onderzoek naar het beleid en de stijgende kosten voor Jeugdzorg - oktober 2021

De rekenkamercommissie (RKC) heeft op verzoek van de gemeenteraad een onderzoek gedaan naar het beleid en de stijgende kosten voor Jeugdzorg in de gemeente Haarlemmermeer. De conclusies en aanbevelingen van de RKC staan in de nota Koersvast maar doelloos (pdf). Hierin staat ook de reactie van het college van B&W. De RKC heeft zich in haar nota gebaseerd op het bevindingenrapport (pdf) van onderzoeksbureau jb Lorenz. Bij dit onderzoek hoort ook een .