.

Hoe werken wij?

De gemeenteraad bepaalt de kaders waarbinnen de rekenkamercommissie haar werk doet.
Deze kaders zijn vastgesteld in de  De RKC heeft haar werkwijze vastgelegd in een Reglement van orde (2019) (pdf).  In een staat welke onderzoeken de RKC sinds 2017 heeft gepubliceerd.

 

De rekenkamercommissie werkt vanuit de volgende leidende principes:

  • Wij handelen autonoom en zijn dienstbaar aan de raad.
  • Wij verbreden het beeld van bestuurders en voeden een goed debat.
  • Wij werken zorgvuldig en koesteren onze relaties.
  • Wij gebruiken uiteenlopende methoden en blijven ons ontwikkelen.
  • Wij analyseren scherp en zijn opbouwend in onze adviezen.