Reigerstraat

In het najaar worden de rijweg en de voetpaden van de Reigerstraat opnieuw bestraat. Ook worden er 3 verkeersdrempels aangelegd. Het aantal parkeerplaatsen blijft hetzelfde.

Deze werkzaamheden worden gecombineerd met groenwerkzaamheden. De bomen in de Reigerstraat worden verwijderd en vervangen door een aantal nieuwe bomen. Er zijn 5 boomsoorten uitgezocht. Deze boomsoorten worden door elkaar geplant. Voor deze werkzaamheden is een plan gemaakt. Het plan en de boomsoorten wil de gemeente graag aan bewoners laten zien tijdens een informatiebijeenkomst.

Informatiebijeenkomst

Op 18 juni was er een informatiebijeenkomst. Medewerkers van de gemeente gaven uitleg en beantwoordden vragen. Bewoners konden de tekening en de afbeeldingen van de bomen bekijken.

Bekijk hier de tekening van de werkzaamheden in de Reigerstraat.

Tijdens deze informatiebijeenkomst hebben bewoners gevraagd of er meer bomen in de straat kunnen komen. Voordat de gemeente hier antwoord op kan geven, moet er eerst gekeken worden of er genoeg ruimte in de bodem is zodat de bomen goed kunnen groeien. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of de kabels en leidingen geen problemen gaan geven. Hiervoor maakt Dura Vermeer een aantal proefsleuven in het voetpad. Als de grond  onderzocht is, wordt de proefsleuf weer dichtgemaakt. De uitslag wordt op deze website gezet. Op dit moment weten we nog niet precies wanneer.

Uitvoering werkzaamheden

De werkzaamheden starten in het najaar van 2019. De precieze datum is op dit moment nog niet bekend. Bewoners krijgen hierover later dit jaar nog een brief.

Uw contactpersoon

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Mike van Amerongen via telefoonnummer 0900 1852. U kunt ook een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl. Graag “Reigerstraat” in het onderwerp zetten.