Reclame

Wilt u reclame aan of bij een bedrijfspand of woning plaatsen? Dan heeft u misschien een vergunning nodig.

Hoe controleer ik of ik een vergunning nodig heb om reclame te plaatsen?

Reclame kan soms vergunningsvrij geplaatst worden. U heeft een omgevingsvergunning nodig als u een constructie gaat aanbrengen. Denk hierbij aan borden, lichtbakken, vlaggenmasten, verwijzingspanelen of het ophangen van doeken. Gaat het om een andere soort reclame-uiting, zoals stickers of kleine naambordjes, dan is dit vergunningsvrij als u voldoet aan de volgende eisen:

 • De reclame is niet verlicht.
 • De reclame-uiting levert geen gevaar op voor het verkeer.
 • Er ontstaat door de reclame geen overlast voor omwonenden.
 • Kleine naambordjes zijn maximaal 50 bij 50 centimeter.
 • De reclame wordt niet aangebracht in de openbare buitenruimte.

Wilt u reclame bevestigen aan een lichtmast? Er zijn 250 lichtmasten beschikbaar, waarvan 50 voor reclame voor niet-commerciële doeleinden. Neem hiervoor contact op met het Nationaal Publiciteits Bureau. U heeft geen vergunning van gemeente Haarlemmermeer nodig.

Wilt u reclame maken op dubbelzijdige AO displays of driehoeksborden aan lichtmasten langs openbare wegen in Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Badhoevedorp, Schiphol, Cruquius, Vijfhuizen, Lisserbroek en Zwanenburg? Neem dan contact op met ESH Media. U heeft geen vergunning van gemeente Haarlemmermeer nodig.

Wat doe ik na de vergunningscheck?

Begeleiding bij een initiatief

Soms is het beter om eerst uw plannen te laten bekijken door de gemeente. De gemeente kijkt dan of de aanvraag van een vergunning zin heeft. Volg de wegwijzer begeleiding bij een initiatief om te zien waar u met uw plan terecht kan.

Andere regels

Naast de regels voor het bouwen kunnen er nog andere regels gelden. Bijvoorbeeld als uw bouwplan gevolgen heeft voor de omgeving. Kijk voor meer informatie op de pagina omgevingsvergunning en vergunningsvrij bouwen.

Hoe vraag ik een vergunning aan om reclame te plaatsen?

Heeft u een vergunning nodig? Vraag deze dan aan via het Omgevingsloket. Vraagt u de vergunning aan voor uzelf, dan heeft u DigiD nodig. Vraagt u de vergunning aan namens een organisatie, dan heeft u eHerkenning nodig.

Welke documenten heb ik nodig voor de aanvraag?

De gemeente Haarlemmermeer doet mee aan een experiment om de aanvraag voor vergunningen te versoepelen. Hierdoor is de bouwtechnische toets voor kleine bouwwerken, zoals een bijbehorend bouwwerk in het achtererfgebied en lager dan 5 meter vervallen. Dit betekent dat wij minder gegevens van u nodig hebben bij uw aanvraag. Daardoor wordt de aanvraag sneller afgehandeld. 

Let op: het bouwwerk moet wel aan het Bouwbesluit voldoen. Hiervoor bent u als aanvrager zelf verantwoordelijk.

Voor het aanvragen van een vergunning voor reclame heeft u documenten nodig. Controleer met onderstaande controlelijst of uw aanvraag compleet is.

Aanvraagformulier

Tekeningen

 • Een tekening van de situatie van het stuk grond waarop de reclame geplaatst wordt. Deze tekening moet op schaal getekend worden (schaal 1:1000 of groter). Op de tekening moet in ieder geval staan:
 1. De afmetingen van het stuk grond waarop de reclame geplaatst wordt (perceel).
 2. De oppervlakte van de gebouwen die op het stuk grond liggen.
 3. Hoe het bouwwerk ligt ten opzichte van de weg en de grenzen van het stuk grond.
 4. Waar de ingang en de uitgang van het terrein zijn (ontsluiting van het terrein).
 • Een tekening van de gevel(s) van het gebouw (schaal 1:100) voor en na het plaatsen van de reclame.
 • Een detailtekening van de aansluitpunten van de reclame op de gevel (schaal 1:5 of 1:10) met alle maten (indien van toepassing).
 • Aanzichttekeningen (schaal 1:100) van het bouwwerk. Dit geldt alleen als het gaat om overige bouwwerken.

Maten op de tekeningen

De tekeningen moeten op schaal zijn getekend (bijvoorbeeld 1:50 of 1:100). Een kadastrale kaart wordt meestal getekend op schaal 1:500 of 1:1000. De tekening van de details wordt meestal getekend op schaal 1:5 of 1:10. 

 • Vermeld de precieze maten (in millimeters) van:
 1. Hoogte, diepte en breedte van de reclame.

Overige zaken

 • Foto's van de bestaande situatie, met daarop ook de gebouwen die direct om uw gebouw liggen.
 • Vermeld het materiaalgebruik en kleurgebruik.

Wat kost een aanvraag?

De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor reclame kost in 2023 € 99,15. Dit betaalt u ook als de gemeente de aanvraag weigert.

Wanneer krijg ik bericht over mijn aanvraag?

De gemeente neemt meestal binnen 8 weken een besluit. Soms duurt dit langer. U ontvangt het besluit via e-mail. Krijgt u een vergunning? Dan kan er daarna nog 6 weken bezwaar gemaakt worden tegen dit besluit. U kunt tot die tijd dan ook het beste wachten met de uitvoer van uw plannen. Gaat het om een bedrijfspand? En wilt u de status van uw aanvraag weten? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Noordzeekanaal via telefoonnummer 088 567 0200.

Heeft u een omgevingsvergunning gekregen? De gemeente controleert de manier waarop u uw plannen uitvoert. Doet u dit niet volgens de regels van de vergunning? Dan kan de gemeente de bouw stilleggen of u opdracht geven het bouwwerk af te breken.

Waar kan ik terecht met vragen?

Wilt u nog iets weten? Bijvoorbeeld over het aanvragen van een vergunning of over de proef vergunningsvrij bouwen? Of over het doen van een conceptaanvraag? Bel dan met team vergunningen via 0900 1852. Of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl

Gaat het om een bedrijfspand? En wilt u de status van uw aanvraag weten? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied via 088 567 0200.

Bent u een bedrijf of goed doel? En heeft u een plan (initiatief) dat niet past in de regels van het bestemmingsplan? Neem dan contact op met het Ondernemersplein via ondernemersplein@haarlemmermeer.nl of via 0900 1852.