Wethouder Tom Horn

Wethouder Tom Horn

Wilt u de wethouder spreken? Doe dan een verzoek via 0900 1852, of via Secretariaat.Tomhorn@haarlemmermeer.nl.

Contactgegevens voor de pers

Nevenfuncties Tom Horn

CV wethouder Tom Horn (pdf)

Portefeuille

  • Welzijn

  • Zorg en Wet maatschappelijke ondersteuning

  • Volksgezondheid

  • Wonen

  • Bedrijfsvoering, organisatie en ICT


Projecten

  • PARK21 (samen met wethouder Nederstigt)

  • Nieuwe Kom

  • Kleinschalige woningbouw

  • Raadhuis


Tom Horn: 
 

“Na mijn promotie ben ik als wetenschappelijk stafmedewerker gaan werken voor de Adviesraad voor het Wetenschaps-en Technologiebeleid (AWT) en vervolgens als (plaatsvervangend) afdelingshoofd bij het ministerie van Economische Zaken. De jaren voordat ik voor de eerste maal wethouder werd, was ik zelfstandig consultant met als specialisatie organisatieontwikkeling en verandermanagement. Na mijn wethouderschap heb ik mijn ‘bedrijfje’ weer opgepakt, maar toen meer in de context van politiek-bestuurlijke advisering.

In 1998 ben ik als fractie-assistent voor de PvdA in de gemeenteraad begonnen. In januari 2000 kwam ik tussentijds in de raad en daar ben ik gebleven tot maart 2006, toen ik voor de eerste keer als wethouder werd geïnstalleerd. De verkiezingsuitslag van 2010 was niet gunstig, zodat ik als raadslid terugkeerde, en wel in de rol van fractievoorzitter. Nu ben ik sinds 24 april 2014 weer enthousiast aan de slag als wethouder Zorg, welzijn en wonen. Want je zit toch in de politiek om jouw idealen dichterbij te brengen en dat kan uitstekend in deze functie.

Mijn werkterreinen liggen in het hart van de sociaal-democratie: uit solidariteit zorgen voor een vangnet voor diegenen in onze samenleving die ondersteuning nodig hebben. Eigenlijk liever een trampoline, waarmee je hen een extra zetje kunt geven om weer voor zichzelf te kunnen zorgen. Met de veranderingen in het sociale domein, zoals de overgang van AWBZ-taken naar de gemeenten, ligt er een grote uitdaging voor ons om dit goed te regelen. Inwoners dienen aan de ene kant meer vanuit eigen verantwoordelijkheid samen met hun omgeving de problemen op te lossen, maar aan de andere kant blijft de gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning. Kortom: een uitdagende klus die ik graag samen met mijn collega’s voor de inwoners van Haarlemmermeer op mij neem!”