Wethouder Derk Reneman

Wethouder Derk Reneman

Portefeuille

 • Financiën

 • Verkeer en vervoer

 • Cultuurbeleid

 • Vastgoed

 • Grondzaken

 • Vergunningen

 • Subsidiebeleid

 • Deregulering

 • Deelnemingen


Projecten

 • Decentralisatie sociaal domein (coördinerend wethouder)

 • Omlegging A9

 • Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp

Bestuurlijke functies

 • Lid dagelijks bestuur Vervoerregio Amsterdam, portefeuille verkeer

 • Lid Platform Bereikbaarheid metropoolregio Amsterdam (PBM)

 • Lid Stuurgroep Duinpolderweg


 

Derk Reneman studeerde politicologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Na het afronden van zijn studie werkte hij als directeur Beleidsonderzoek bij Intomart GfK, als hoofd Strategie bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en als directeur Strategie en Economie en projectdirecteur Deregulering bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ook was hij leraar maatschappijwetenschappen en zelfstandig ondernemer. Derk Reneman woont in Nieuw-Vennep, is getrouwd en heeft twee kinderen.