Wethouder Ap Reinders

Wethouder Ap Reinders
Wilt u de wethouder spreken? Doe dan een verzoek via 0900 1852, of via secretariaat.apreinders@haarlemmermeer.nl


Blogs wethouder Ap Reinders

1 december 2017
365 Dagen van de Ondernemer

23 oktober 2017
Stille Kracht

27 juli 2017
Kindpakket

20 juni 2017
Vroeg Eropaf!

21 april 2017
Allianties als antwoord op veranderende arbeidsmarktvraag

4 april 2017 
De juiste schaal 

24 maart 2017
De zeven wereldzeeën

3 maart 2017
Drager van de rode lantaarn

Volg de wethouder op Twitter

Contactgegevens voor de pers

Bekijk het overzicht nevenfuncties
 

Portefeuille

  • Ondernemerschap
  • Dienstverlening bedrijven
  • Participatie bedrijven
  • Arbeidsmarktbeleid
  • Sociale zaken
  • Aanbestedingsbeleid
PDF  CV wethouder Ap Reinders (63.91 KB)


Ap Reinders:

 

"Ik ben geboren en getogen in Haarlemmermeer. In Hoofddorp om precies te zijn. Ik ken de gemeente daardoor erg goed. Sinds 2013 ben ik actief in de politiek. Tot en met 2012 ben ik – naast mijn baan als adviseur - 6 jaar lid geweest van de Rekenkamercommissie; de laatste 3 jaar als voorzitter. Zo ben ik dan ook met de gemeente als organisatie en de politiek in contact gekomen.
Ik vertegenwoordig in het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer de lokale politieke partij HAP (Haarlemmermeerse Actieve Politiek). In het college ben ik verantwoordelijke voor ondernemerschap, sociale zaken, arbeidsmarktbeleid, dienstverlening bedrijven, participatie bedrijven en inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Mijn wens is om over vier jaar Haarlemmermeer nóg mooier achter te laten dan het al is. Met een prettig werk- en ondernemersklimaat voor starters en zelfstandig professionals (zp’ers). Daarnaast wil ik graag een brug slaan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het mogelijk maken dat mensen naar vermogen aan het arbeidsmarktproces deelnemen, vind ik belangrijk. Het zinvol bezig zijn draagt niet alleen maatschappelijk bij, maar vooral ook persoonlijk. Werk is namelijk zoveel méér dan alleen een inkomen.

Ik wil startende ondernemers en zp’ers faciliteren in hun ondernemerschap en dat ondernemerschap ook stimuleren: hier in Haarlemmermeer is het mogelijk. Ik sta dan ook voor een gemeente die openstaat voor ideeën en initiatieven vanuit het bedrijfsleven. Samen met de ondernemer kijken wat kan en welke mogelijkheden er zijn. Maar ik sta ook voor een gemeente die bijvoorbeeld bij het inkoop- en aanbestedingsbeleid oog heeft voor de lokale ondernemers.
Werken aan Haarlemmermeer is een mooie, eervolle taak. Met genoegen zet ik mij dan ook voor onze gemeente in, samen met inwoners en ondernemers. Want de gemeente is van ons allemaal!"