Wethouder Adam Elzakalai

Wethouder Adam Elzakalai

Portefeuille

  • Economische zaken

  • Luchthavenzaken

  • Citymarketing en evenementen

  • Ruimtelijke ordening

  • Sport

  • Personeel


Projecten

  • Hoofddorp-Centraal (samen met wethouder Steffens)


Adam Elzakalai:
 

“Ik woon al jaren met veel plezier in Haarlemmermeer. In Hoofddorp om precies te zijn. Sinds 2010 ben ik actief in de politiek als raadslid. Op 5 september 2013 werd ik benoemd als wethouder. En na de laatste verkiezing ben ik weer herbenoemd.

Mijn portefeuille is: Economische zaken, Ruimtelijke ordening, Luchthavenzaken en Sport. Ook Citymarketing valt in mijn portefeuille.

Ik wil mij graag inzetten voor de Haarlemmermeerse samenleving. Met het collegeprogramma voor de periode 2014-2018 is de basis gelegd. Vanuit dit fundament wil ik verder bouwen om Haarlemmermeer verder te brengen als prettige gemeente om te wonen, recreëren en werken.

Het lokale bedrijfsleven blijft belangrijk, zo niet prioriteit nummer één. Het is immers belangrijk om de concurrentiepositie van de regio nationaal én internationaal te behouden. De samenwerking met diverse partijen in de Metropoolregio Amsterdam is daarbij onmisbaar. Dit geldt ook voor ruimtelijke ordening. Gebiedsontwikkeling en aanpassingen aan bestaande (bestemmings-) plannen zijn niet alleen van invloed op onze ondernemers, maar ook op onze inwoners. Hier moeten wij als overheid dus goed over nadenken. Samen met de mensen waar het om gaat.

Sport is belangrijk. Niet alleen het bewegen en streven naar een gezond lichaam, maar ook de sociale factor hierbij. Haarlemmermeer heeft vele (top)sporttalenten en de gemeente faciliteert hen om verder te komen in hun sport. Met het nieuwe sportcomplex Koning Willem-Alexander bieden wij vele sporters een goed en modern onderkomen als het gaat om top- en breedtesport. Maar ook de opening van het honkbalcomplex van de Hoofddorp Pioniers draagt bij Haarlemmermeer als sportgemeente. Net zoals de vele (sport-) evenementen die hier georganiseerd worden."