Directeur Rob van Daal

Rob van Daal

Portefeuille

  • Grondzaken en Vastgoed

  • Beheer Openbare Buitenruimte

  • Gebiedsgericht werken

  • Participatie

  • Economische Zaken

  • Water en Milieu

Nevenfuncties

  • Geen