Directeur Michiel Ruis

Michiel Ruis

Portefeuille

  • Schiphol

  • Ruimtelijke Ontwikkeling

  • Woonbeleid/projecten

  • Bereikbaarheid

  • Duurzaamheid

  • Groen en Recreatie

  • Veiligheidsontwikkeling

Nevenfuncties

VVE Melior