Burgemeester Onno Hoes

Burgemeester Onno Hoes

Portefeuille

  • Algemene en bestuurlijke zaken

  • Regionale samenwerking

  • Openbare orde, veiligheid en handhaving

  • Brandweer

  • Wijken- en kernencontacten (samen met wethouder Steffens)

  • Burgerzaken

  • Internationale betrekkingen

  • Communicatie en onderzoek

  • Juridische zaken

  • Integriteitsbeleid

Onno Hoes:

"Ruim 25 jaar geleden ben ik begonnen als raadslid in de gemeente
’s Hertogenbosch en lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant. Tot het begin van deze eeuw combineerde ik dit met het leiden van ons familiebedrijf in het importeren en grossieren van interieurtextiel. In 2001 heb ik mijn interesse in politiek en het openbaar bestuur voortgezet in een fulltime carriere: als lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.
In 2010 werd ik benoemd tot burgemeester van Maastricht. Het burgemeesterschap heeft altijd mijn interesse gehouden, ook tijdens de afgelopen twee jaar, toen ik diverse landelijke bestuursfuncties heb vervuld op het snijvlak van sociaal domein, zorg en veiligheid.

Wat ik meebreng vanuit mijn ervaring zijn het ondernemerschap (ik was zelf ondernemer en in Brabant vijf jaar gedeputeerde voor onder andere economische zaken), aandacht voor duurzaamheid (toen ik gedeputeerde was voor natuur, milieu, water) en natuurlijk voor bestuurlijke verhoudingen. Ik heb leiding mogen geven aan de samenwerking tussen de Brabants steden maar ook de samenwerking in Limburg verbeterd. In Limburg heb ik bovendien veel ervaring opgedaan in de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Het belangrijkste dat het komende jaar nodig is, is om zowel Haarlemmermeer als Haarlemmerliede en Spaarnwoude voor te bereiden op het samengaan per 1 januari 2019. Het is in ons geval van het grootste belang dat de mensen uit Haarlemmerliede en Spaarnwoude zich snel 'thuis' voelen in Haarlemmermeer. Uiteindelijk hebben zij in een beauty-contest voor ons gekozen. Dus dat legt wel een grote verantwoordelijkheid bij ons neer!

Maar ook de processen die burgemeester Weterings in gang heeft gezet om enerzijds de gemeente landelijk meer op de kaart te zetten en anderzijds de verbondenheid tussen de kernen te vergroten, moeten voortgezet worden.
Het bijdragen aan de openbare orde en veiligheid is ook voor mij als burgemeester een belangrijke taak. Zeker in een gemeente met de nationale luchthaven Schiphol en met vier rijkswegen en veel provinciale wegen binnen de grenzen. Het belang van een goede crisisbestrijdingsorganisatie is groot.

Ik ben er trots op dat ik als burgemeester kan bijdragen aan een leefbare en veilige polder: een kloppend hart tussen Amsterdam, Haarlem en Leiden. Met alle voor- en nadelen van Schiphol, van duizenden vaak internationaal georiënteerde bedrijven, en met een groot aantal kleine kernen die ook gekoesterd moeten worden en de binding met het grote Haarlemmermeer moeten blijven ervaren".