Algemeen directeur - gemeentesecretaris Carel Brugman

Carel Brugman

Portefeuille

  • ​Control

  • Bestuurlijke ontwikkeling

  • Organisatieontwikkeling

  • Strategisch HRM-beleid

  • Projecten

Nevenfuncties

  • Geen