Algemeen directeur - gemeentesecretaris Carel Brugman

Carel Brugman

Portefeuille

  • Duurzaam in Control

  • Bestuurlijke ontwikkeling

  • Organisatieontwikkeling

Nevenfuncties

  • Geen