Privacy statement

Om haar wettelijke taken uit te voeren, verwerkt de gemeente uw persoonsgegevens. Daarbij houdt de gemeente zich aan de Europese Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en andere privacyregelgeving.

Onder verwerken valt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen en bewaren van uw persoonsgegevens. De gemeente mag volgens de AVG alleen uw persoonsgegevens verwerken voor een duidelijk omschreven doel. Dat doel moet vooraf zijn bepaald. De gemeente mag niet meer persoonsgegevens verzamelen dan strikt nodig is voor dat doel en ook niet voor meerdere doelen tegelijkertijd. De gemeente richt haar werkprocessen zo in dat deze aan de AVG voldoen.

Waar de uitwisseling van persoonsgegevens niet in wet- en regelgeving vastligt vraagt de gemeente vooraf om uw toestemming.

Wie houdt toezicht?

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving en toepassing van de AVG. De gemeente heeft voor vragen over privacy een onafhankelijke medewerker aangesteld: de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). De  Functionaris voor de Gegevensbescherming ziet namens de Autoriteit Persoonsgegevens toe op het juist verwerken van persoonsgegevens. De  Functionaris voor de Gegevensbescherming is voor u maar ook voor de gemeentelijke organisatie het eerste aanspreekpunt over privacy. Heeft u een vraag over privacy? Stuur dan een e-mail naar de Functionaris voor de Gegevensbescherming via privacy@haarlemmermeer.nl.