Portefeuilleverdeling burgemeester en wethouders

Hieronder vindt u een alfabetisch overzicht van de onderwerpen in de portefeuilles van burgemeester en wethouders.

Afval, Milieu & Water wethouder  Mariette Sedee
Agrarische zaken wethouder  Mariette Sedee
Algemene en bestuurlijke zaken burgemeester Marianne Schuurmans
Arbeidsmarktbeleid wethouder  Charif El Idrissi
Bedrijfsvoering en organisatie  wethouder  Charif El Idrissi
Brandweer burgemeester Marianne Schuurmans
Burgerzaken burgemeester Marianne Schuurmans
Communicatie en onderzoek burgemeester Marianne Schuurmans
Cultuur wethouder  Marja Ruigrok 
​Deelnemingen​ wethouder  Jurgen Nobel
Dienstverlening  wethouder  Marjolein Steffens
Digitalisering  wethouder  Charif El Idrissi
Doelgroepenbeleid & Emancipatie  wethouder  Marjolein Steffens
Economische zaken  wethouder  Marja Ruigrok 
Energie wethouder  Charlotte van der Meij
Financiën wethouder  Jurgen Nobel
Fysieke Leefomgeving  wethouder  Marjolein Steffens
Gebiedsgericht werken  wethouder  Marjolein Steffens
Grondzaken wethouder  Jurgen Nobel
Grootschalig groen & Recreatie wethouder  Mariette Sedee
Handhaving wethouder  Charlotte van der Meij
Inburgering  wethouder  Charif El Idrissi
​Inkoop- en aanbestedingsbeleid wethouder  Charif El Idrissi
Internationale betrekkingen burgemeester Marianne Schuurmans
Jeugd wethouder  Marjolein Steffens
Juridische zaken wethouder  Charlotte van der Meij
Kernencontacten burgemeester Marianne Schuurmans
Klimaat wethouder  Charlotte van der Meij
​Luchthavenzaken​ wethouder  Jurgen Nobel
Onderwijs   wethouder  Marjolein Steffens
Openbare orde, veiligheid en handhaving burgemeester Marianne Schuurmans
Participatie wethouder  Marjolein Steffens
Personeel wethouder  Charif El Idrissi
Regionale samenwerking burgemeester Marianne Schuurmans
Ruimtelijke ontwikkelingen  wethouder  Jurgen Nobel
Sociale zaken wethouder  Charif El Idrissi
Sport wethouder  Mariette Sedee
Subsidies wethouder  Mariette Sedee
Toerisme & evenementenbeleid wethouder  Marja Ruigrok 
Vastgoed wethouder  Mariette Sedee
Vergunningen wethouder  Charlotte van der Meij
Verkeer & Vervoer wethouder  Marja Ruigrok 
Volksgezondheid  wethouder  Marja Ruigrok 
Werk &  inkomen  wethouder  Charif El Idrissi
​Woningbouw wethouder  Jurgen Nobel
Woonbeleid wethouder  Marjolein Steffens
Zorg en Welzijn wethouder  Charlotte van der Meij