Ontwerpbestemmingsplan Beinsdorp Hillegommerdijk 426-430

Publication date: 
13 apr 2021
Op deze pagina staan de stukken van het ontwerpbestemmingsplan Beinsdorp Hillegommerdijk 426-430.

Over het plan

Het plangebied van dit bestemmingsplan ligt aan de Hillegommerdijk, ter hoogte van de huisnummers 426-430. Het bestaande agrarische bedrijf wil voor de toekomstbestendigheid het productieproces optimaliseren door een aantal (bouw)ingrepen op het perceel te doen. Het bestemmingsplan Beinsdorp Hillegommerdijk 426-430 maakt de bouw mogelijk van een nieuwe bedrijfswoning elders op het perceel. Net als het gebruik van de huidige bedrijfswoning als logiesgebouw. De uitbreiding van de bestaande bedrijfsbebouwing past binnen de regels van het vigerende plan. Voor de eenduidigheid zijn deze regels overgenomen in het bestemmingsplan Beinsdorp Hillegommerdijk 426-430.

Terinzagelegging

Binnen de 6 weken waarin de stukken ter visie liggen kan eenieder een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. De terinzagelegging begint op 13 april. Zie voor nadere informatie de bekendmakingtekst van 12 april 2020.

Na de 6 weken van de terinzagelegging kunt u de stukken van het plan niet meer bekijken op deze pagina. Het plan is dan nog wel te zien op Ruimtelijkeplannen.nl.

Stukken

Nederlands