Oude Kruisweg: wordt opgeknapt

De Oude Kruisweg wordt opgeknapt. Op 9 december 2019 was er een bewonersbijeenkomst. Deze ging over het opknappen van de Oude Kruisweg en het zogenaamde 'Laantje van Peetoom'. Bewoners konden toen ook een reactieformulier invullen.

Ruimte voor alle weggebruikers

We willen van de Oude Kruisweg een mooie en veilige straat maken. Met genoeg ruimte voor alle weggebruikers. Denk dan aan:

  • Parkeermogelijkheden.
  • Het aanleggen van stoepen.
  • Het verminderen van sluipverkeer.
  • Het weghalen van bomen. Soms zorgen bomen namelijk voor gevaarlijke situaties.

De klankbordgroep is een aantal keren bij elkaar geweest. We hebben waardevolle informatie gekregen over verschillende onderwerpen. We zijn bezig om dit te verwerken in het uiteindelijke ontwerp. Als er meer bekend is, laten we dit de bewoners weten en zetten we de informatie op deze pagina.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Ad Staal. Hij is de projectleider van dit project. U kunt hem bereiken door te bellen met 0900 1852. Of door een e-mail te sturen naar info@haarlemmermeer.nl. Zet bij het gebruik van e-mail alstublieft 'Oude Kruisweg' in het onderwerp.