Noordrand Nieuw-Vennep: groenrenovatie

Veel bomen in de openbare ruimte van de Noordrand in Nieuw-Vennep groeien slecht en sterven af. De gemeente heeft hier onderzoek naar gedaan. Slechte bomen zijn gekapt en de grond is verbeterd. Bekijk de tekeningen.

Wat heeft het onderzoek opgeleverd?

Er is bijvoorbeeld gekeken naar welke bomen nog gezond genoeg zijn. Ook is er gekeken naar wat er nodig is om de grond te verbeteren zodat de bomen in de toekomst wel goed groeien. Al deze informatie is in een nieuwe beheervisie gezet. In een beheervisie staat hoe een openbare ruimte eruit zou moeten zien en onderhouden moet worden.

De werkzaamheden

De aannemer heeft alleen de slechte bomen gekapt. Een specialist heeft alle bomen van tevoren gecontroleerd. De bomen waarvan verwacht wordt dat deze het met een beetje hulp weer goed gaan doen, blijven staan. Bij die hulp kunt u denken aan grondverbetering en extra voeding.

Grondverbetering

Grondverbetering zorgt ervoor dat er voldoende lucht, water en voedingsstoffen in de bodem komen zodat bomen en andere planten goed kunnen groeien. 

De grondverbetering is aangebracht op de plekken waar bomen blijven staan en nieuwe bomen en heesters komen. De bodem is ingezaaid met graszaad dat is aangevuld met eenjarig bloemenmengsel. Dit verrijkt de bodem met voedingsstoffen. Het is belangrijk dat dit graszaad de tijd krijgt om zijn werk te doen.

We laten nog een keer een onderzoek doen om te kijken of de bodem genoeg is hersteld. Als dit zo is, kunnen we begin november verder gaan met de werkzaamheden.

Uitslag boomkeuzes

Tijdens de informatiebijeenkomst op 11 juni 2019 is uitgelegd wat er gaat gebeuren. Bewoners konden het voorlopige plan bekijken en kiezen welke boomsoorten er worden aangeplant. Afgesproken was dat er nog een 2e informatiebijeenkomst zou komen. Helaas kon deze door de coronacrisis niet georganiseerd worden.

Uitslag boomkeuze pionierssoorten

  • De boom met de meeste stemmen: knotwilg.
  • Een gedeelde 2e plaats: Italiaanse populier, hartbladige els, gewone berk.

Uitslag boomkeuze toekomstbomen

  • De boom met de meeste stemmen: kleinbladige linde.
  • Op de 2e plaats: vleugelnoot.
  • Een gedeelde 3e plaats: zomereik, walnoot, beuk.

De uitslag van de boomkeuzes verwerkt de gemeente in het beplantingsplan. Van deze soorten worden, in verhouding, meer bomen aangeplant dan van andere soorten.

Vragen, reacties en antwoorden

Bewoners die in het online keuze- en/of reactieformulier hebben aangegeven dat zij het complete overzicht willen ontvangen, hebben dit via e-mail gekregen. Het overzicht is anoniem gemaakt. 

Welke fruitbomen worden er geplant?

  • Dat worden soorten uit het sortiment fruitbomen dat de gemeente tijdens de inloopbijeenkomst heeft laten zien. De komende tijd wordt het beplantingsplan gemaakt. Tijdens de tweede inloopbijeenkomst kunnen bewoners het beplantingsplan bekijken. 

Wordt het watergeven in het plan opgenomen?

  • In de opdracht aan de aannemer wordt onderhoud en watergeven opgenomen.

Uw contactpersoon

Heeft u nog vragen? Of kunt u de tekeningen niet goed bekijken? Dan kunt u contact opnemen met Wim Dekker via telefoonnummer 0900 1852. Of een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl, graag 'groenrenovatie Noordrand' in het onderwerp zetten.