Nieuwsoverzicht

Een bord dat de blauwe zone aangeeft
14 mei 2019

Voorlopige wijziging blauwe zones Halfweg

De gemeente Haarlemmermeer heeft samen met de inwoners gezocht naar een oplossing voor de parkeerdruk in het gebied rond het station in Halfweg. Daaruit kwam naar voren dat een blauwe zone gezien wordt als een mogelijkheid om de parkeerdruk te verlagen.
13 mei 2019

Spectaculaire acts bij de opening Corpus Acrobatics

Op je handen staan, je benen naar achteren laten zakken en dan met je voeten pijl en boog schieten. Het lijkt onmogelijk maar Li Ling Kassing (20) uit Hoofddorp kan het.
Woningen in Haarlemmermeer
13 mei 2019

Praat mee over de verdeling van sociale huurwoningen

De vraag naar sociale huurwoningen in Haarlemmermeer en de regio is heel groot en het aanbod is relatief gering. Sommige groepen woningzoekenden zijn urgenter dan anderen. De wachttijd is lang. Woningzoekenden die dringend een woning nodig hebben, moeten zo snel mogelijk worden geholpen.
Bus in Halfweg
10 mei 2019

Werkzaamheden Halfweg vanaf 17 mei in volle gang

Op vrijdag 17 mei beginnen de voorbereidende werkzaamheden van de sloop van de Boezembruggen in Halfweg. Kort daarna sloopt de aannemerscombinatie de zuidelijke brug. Het verkeer rijdt dan over de noordelijke brug waar één rijstrook per rijrichting beschikbaar is.
drugs en dwangsom
9 mei 2019

Haarlemmermeer gaat strijd aan met drugsdealers

Burgemeester Onno Hoes schreef het al in zijn column: Haarlemmermeer gaat ondermijnende activiteiten te lijf. De burgemeester heeft de bevoegdheid om woningen en lokalen te sluiten wanneer daar drugs worden aangetroffen. Beleid dat al jaren succesvol wordt uitgevoerd.
handen achter een computer
7 mei 2019

Aangepaste openingstijden burgerzaken 23 en 24 mei

Donderdag 23 mei zijn de servicecentra van burgerzaken in Hoofddorp eerder gesloten dan gebruikelijk op donderdagen. Inwoners kunnen die dag terecht tot 17.00 uur. De volgende dag, vrijdag 24 mei, gaan de balies later open.
Monument in Hoofddorp met kransen
4 mei 2019

In vrijheid kiezen

Zaterdag 4 mei hield burgemeester Onno Hoes een toespraak tijdens dodenherdenking bij het verzetsmonument aan de Nieuweweg in Hoofddorp. Het thema van de herdenking van 2019 luidt: ‘In vrijheid kiezen’.
Hoofddorp tijdens de bevrijding
2 mei 2019

Bevrijding van Hoofddorp mei 1945

‘Thans op den vijfden Mei, juicht heel ons volk: Mooi Nederland, Ons Vaderland is vrij!’ Deze zin, de laatste van een gedicht geschreven door Hoofddorper A. v.d. Marel Jzn. op 5 mei 1945, verschijnt in de eerste uitgave van de Hoofddorpse Courant tien dagen na de bevrijding.
Overbodig geworden elektriciteitsmasten worden gesloopt. Foto: Randstad380 kV Noordring
2 mei 2019

Werkzaamheden aan elektriciteitsmasten

TenneT legt een nieuwe stroomsnelweg aan, de Randstad 380 kV-hoogspanningsverbinding. Deze ligt tussen Beverwijk en Bleiswijk en komt door de gemeente Haarlemmermeer. De werkzaamheden liggen op schema.
Impressie van Spantenbouw
2 mei 2019

Inwoners reageren op kunstwerk Spantenbouw

Een klimrek. Een achterlijk ding. Wanstaltig. Grote kans op ongelukken. Of er een net zo grote kip bij komt. Liever een speelplek voor de kinderen.