Zorgfraude, wat is dat eigenlijk?

Deel deze pagina
In de gemeente Haarlemmermeer is een meldpunt zorgfraude. Maar wat is zorgfraude eigenlijk? En wanneer en hoe kunnen inwoners een melding maken? InforMeer ging hierover in gesprek met Patricia ten Have, handhaver Wmo en Jeugd.

In Haarlemmermeer zijn veel zorgondernemers die hulp en ondersteuning bieden aan inwoners die dat nodig hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om huishoudelijke hulp of persoonlijke verzorging. Vooropgesteld dat veel goed gaat, komt het ook voor dat cliënten niet de zorg krijgen die ze volgens afspraak zouden moeten krijgen. Dat wordt zorgfraude genoemd. De gemeente doet onderzoek naar zorgfraude en reageert op meldingen.

Patricia ten Have en haar collega Wolter Kamphuis voor het raadhuis in Hoofddorp

Patricia ten Have met links van haar collega Wolder Kamphuis. Foto: Danny de Casembroot

Veel soorten fraude

Patricia ten Have:

Er zijn heel veel verschillende soorten zorgfraude. Stel iemand heeft recht op huishoudelijke hulp. Die hulp komt steeds te laat, gaat te vroeg weg, komt niet opdagen, of doet het werk niet goed. Dan is er eigenlijk al sprake van fraude, omdat de cliënt niet krijgt wat is afgesproken. Ander voorbeeld: sommige jongvolwassenen krijgen begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. Begeleiding betekent ‘onder leiding van iemand’. Als die leiding ontbreekt, gaat er iets niet goed. Alleen onderdak regelen, wat zakgeld geven en verder niet naar de jongere omkijken, is ook fraude. Voor de jongere is het op dat moment misschien oké dat het zo gaat - want die heeft veel tijd om te gamen - maar het is niet de bedoeling van de begeleiding en het geld dat ervoor bestemd is. Een bekender voorbeeld is dat een zorgverlener gegevens zoals DigiD of de bankpas van cliënten gebruikt.  

Signaleren

De gemeente heeft de taak om toezicht op de zorg te houden, zowel op de kwaliteit als op de rechtmatigheid. Rechtmatigheid wil zeggen: gebeurt alles zoals is afgesproken? En wordt het geld goed besteed? De gemeente Haarlemmermeer houdt hiervoor onder meer huisbezoeken en bedrijfsbezoeken. Door corona is dit nu maar heel beperkt mogelijk en gebeurt dit alleen als er signalen zijn dat er mogelijk fraude gepleegd wordt. Patricia ten Have: “Die signalen krijgen we bijvoorbeeld van consulenten en andere zorgprofessionals die nog bij cliënten op huisbezoek kunnen komen. Maar zij zijn natuurlijk niet de enigen die over belangrijke informatie kunnen beschikken. Door de coronamaatregelen zijn mensen vaker alleen. Door het missen van sociaal contact word je kwetsbaar. Daarom is het belangrijk dat bijvoorbeeld buren of familie ook letten op mensen die zorg ontvangen. Signalen dat iets niet goed zit, kunnen mensen melden bij de gemeente.”

Melden

Een melding maken kan op een aantal manieren. Patricia ten Have: “Vanzelfsprekend kunnen cliënten direct contact opnemen met hun contactpersoon bij de gemeente. Via het nummer dat bij hen bekend is. Maakt iemand een melding voor een ander? Bel dan naar het algemene telefoonnummer 0900 1852 en vraag naar een van de toezichthouders rechtmatigheid. Daarnaast hebben wij een handig formulier op de website van de gemeente. Een melding kan ook anoniem gedaan worden.”

Privacy

Patricia ten Have:

We nemen elke melding serieus. En als er reden is voor onderzoek, dan starten we dit op. Maar vanwege het beschermen van persoonsgegevens kunnen wij niet altijd terugkoppelen aan de melder wat er met de melding gedaan wordt. Behalve dat die is geregistreerd en wordt opgepakt. We laten het ook weten als de melding bij een andere afdeling of organisatie hoort en sturen de melding dan direct door naar de juiste persoon of organisatie.  

Elke melding is waardevol en draagt bij aan een veilige samenleving.
 

Gepubliceerd op: 
16 mrt 2021