Wethouder Nobel vraagt inwoners mee te denken met de bezuinigingen

Deel deze pagina
Donderdag 8 april was er een livestream op Facebook, waarbij wethouder Jurgen Nobel, samen met hoofd financiën Erik Juch met inwoners van Haarlemmermeer in gesprek gingen over de begroting en de bezuinigingen. 

Het begrotingstekort loopt op door verschillende redenen. “De afgelopen jaren zijn er bijvoorbeeld steeds meer taken van ‘Den Haag’ naar de gemeente gegaan. Het Rijk trekt daar echter te weinig geld voor uit”, zegt Nobel. “Het sociaal domein is daar een goed voorbeeld van”, vult Juch aan. “Hier lopen veel gemeenten tegenaan. De taken voor de gemeenten worden uitgebreid, maar ze kunnen onvoldoende sturen op de budgetten, omdat de regels van het Rijk komen.” Zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau wordt in Den Haag aan de bel getrokken. “Het is een duidelijke boodschap aan het nog te vormen nieuwe kabinet”, zegt Nobel. “Geef gemeenten meer ruimte en geld, want zoals het nu loopt, loopt het spaak.” 

Erik Juch legt uit dat – in tegenstelling tot het Rijk – gemeenten geen geld bij mogen lenen. “Als wij geen sluitende begroting hebben, worden we onder curatele van de provincie gesteld. Dan ben je een zogenaamde artikel 12 gemeente en hebben we bijna niks meer te zeggen. Dan zullen ze de lokale lasten bijvoorbeeld omhoog gooien. Daar willen we toch echt zelf over beslissen.” 

Hoeveel er bezuinigd moet worden, is nu nog niet duidelijk. Het college bespreekt dat de komende weken. De voorstellen komen in de voorjaarsrapportage, waar de plannen van de gemeente voor het komend jaar in staan. 1 juli bespreekt de gemeenteraad die plannen. Zij gaan er uiteindelijk over. 

Nobel vindt het belangrijk om iedereen te horen. "Maar ere wie ere toekomt, D66 en GroenLinks kwamen met dit idee in de gemeenteraad: geef inwoners ook een stem. Ze hebben gelijk, het is altijd goed om onze inwoners hierbij te betrekken, te luisteren en te horen welke suggesties er gedaan worden. Ik heb ook een aantal mailtjes gekregen, met hele serieuze opties, waar we zeker naar kijken. Dit raakt ons allemaal, dus is het goed dat we ook samen naar oplossingen zoeken." 

Er kwamen aardig wat reacties op de oproep om met suggesties te komen. Allerlei onderwerpen passeerden de revue, de een serieuzer dan de ander. Parkeergeld structureel omhoog, geen onkruid meer wieden, ambtenaren ontslaan of de subsidies bevriezen. Een onderwerp dat regelmatig terugkwam, was de bouw van een nieuw raadhuis. “De vervanging van het huidige raadhuis is echter juist een kostenbesparing’, zegt Nobel. “Het raadhuis piept en kraakt en is echt aan zijn levenseinde gekomen. Dan kun je renoveren of een nieuw raadhuis bouwen. We hebben berekend dat nieuwbouw uiteindelijk flink goedkoper was.” 

Mensen kunnen nog steeds suggesties doen, zegt Nobel. “Mijn mailbox staat nog steeds open.” Juch vult aan: “We zetten straks alle ideeën op een rij en berekenen wat het oplevert.”

Op Facebook staan alle suggesties

Gepubliceerd op: 
12 apr 2021