Welke vorm van stedelijkheid past bij Haarlemmermeer? 

Deel deze pagina
Hoe willen we onze ruimte gebruiken voor woningen, bedrijven, groen en onze open landschappen als er meer inwoners, woningen en bedrijven komen in Haarlemmermeer? Iedereen wil leuk wonen, een fijne plek om te werken, sporten, naar het theater of de natuur in. Daarom ontwikkelt de gemeente Haarlemmermeer samen met haar inwoners een verdichtingsvisie, waarin we beschrijven hoe ons gebied op sommige plaatsen gaat groeien.

Woningen, bedrijven en groen 

Er is nog steeds grote behoefte aan veel woningen en bedrijventerreinen. Maar we willen ook volop ruimte houden voor groen, parken, pleinen en voor recreatie en het open landschap buiten de steden en dorpen. Daarom wordt het op sommige plaatsen meer stads. Daar is het drukker en staan gebouwen dichter bij elkaar. Daar wonen en werken mensen, zijn winkels, horeca en andere voorzieningen nabij en is een prachtige openbare ruimte nodig. Die plekken zijn goed bereikbaar met de fiets en openbaar vervoer. Dat noemen we ‘verdichting’. Maar dat betekent niet dat daar alleen maar hoogbouw is. Er zijn verschillende vormen van verdichting: compacte laagbouw, middenbouw en menging van verschillende bouwtypen en hoogbouw. 

Open landschap

Voor Haarlemmermeer is ‘verdichting’ geen doel op zich maar een middel om ook plekken met open landschap over te houden en de ruimte die er is slimmer en efficiënter te ontwikkelen. Daarmee blijven we een aantrekkelijke gemeente waar mensen graag wonen en ondernemen. We willen dus: ‘verdichten om openheid te behouden’.

Participatie 

De participatie voor de verdichtingsvisie is gestart. Doel is om een gedragen visie te ontwikkelen die duidelijkheid biedt en inspireert. Door middel van participatie verkennen we de wensen, zorgen en ideeën van alle betrokkenen. Dit doen we in samenwerking met Podium voor Architectuur. De participatie bestaat uit de online tool Swipocratie, verdiepende interviews en bijeenkomsten met deskundigen over een aantal verschillende onderwerpen rond verdichten. De vraag is steeds: Waar en hoe kunnen wij groeien? En welke vorm van stedelijkheid past bij Haarlemmermeer? 

Verdichtingsvisie

Swipocratie

We betrekken in de eerste instantie geïnteresseerden via de Swipocratie bij de verdichtingsvisie. Dit is een online tool. Een beeldende enquête waarmee deelnemers zich kunnen uitspreken. Het werkt heel makkelijk en snel, ook op je telefoon zodat veel mensen in een korte periode mee kunnen doen. Iedereen die in Haarlemmermeer woont of wil wonen, maar ook mensen die regelmatig binnen onze gemeentegrenzen werken, kan meedoen. 

Interviews en expertmeetings

Naast de peiling via Swipocratie, maken we een verdiepingsslag door middel van interviews. Daarin gaan we uitgebreider in op de ideeën van inwoners. Hoe beleven zij Haarlemmeermeer en hoe kijken zij aan tegen verdichten. Wat vinden zij daarbij belangrijk? De groep geïnterviewden is een afspiegeling van onze inwoners en ondernemers.  We organiseren tot slot enkele expertmeetings waarin de thema's wonen, mobiliteit, groen & landschap, luchthaven en geluid, leefbaarheid en energie aan bod komen.  

Dag van de Architectuur 

Op 19 Juni 2021 is de nationale Dag van de Architectuur. Op die dag organiseren we samen met Podium voor Architectuur een bijeenkomst over de verdichtingsvisie. Hier presenteren we de resultaten van het participatieproces. En hiermee sluiten we het participatietraject af.

Omgevingsvisie  

De verdichtingsvisie is één van de visies ‘onder’ de omgevingsvisie. In de omgevingsvisie staat welke ambities en opgaven de gemeente heeft. De ontwerp-omgevingsvisie is deze zomer klaar. Net als in de verdichtingsvisie, gaat het in de omgevingsvisie over opgaven zoals woningen bouwen, bereikbaar blijven, economisch welvarend zijn, ruimte voor sport en ontspanning en een veilige omgeving bieden. Maar de omgevingsvisie gaat bijvoorbeeld ook over hernieuwbare energie opwekken, meer zorg voor de agrarische bodem, en de wens om gezondheid meer centraal in ons handelen te stellen. De omgevingsvisie is het overkoepelende toekomstplan voor Haarlemmermeer. In de verdichtingsvisie diepen we het thema verdichten uit. 

Vervolg verdichtingsvisie 

Het resultaat van de participatie wordt een document met alle opgehaalde reacties uit het participatietraject. Dit document gebruikt de gemeente als input voor de verdichtingsvisie, met regels die duidelijkheid bieden en tegelijkertijd inspireren. In september of oktober 2021 organiseren we een bijeenkomst waar we de concept-verdichtingsvisie presenteren. Het opstellen van de conceptvisie is beoogd voor het najaar 2021, met vaststelling door de gemeenteraad begin 2022. 

Gepubliceerd op: 
23 apr 2021