‘Of we zélf baat hebben bij stageplekken? Nou en of!’

Deel deze pagina
Met zo’n 50 stageplaatsen per jaar slaat de gemeente Haarlemmermeer zeker geen modderfiguur, zegt Carolijn Damen, beleidsadviseur van HRM en sinds kort de nieuwe stagecoördinator.

Boemerangeffect

Dat is maar goed ook want de wethouders Johan Rip (arbeidsmarktbeleid) en Marjolein Steffens-van de Water (Jeugd & Onderwijs) riepen kortgeleden het bedrijfsleven op om, hoe lastig dat ook is in coronatijd, stageplaatsen te blijven organiseren. En zo’n oproep krijgt een ongewenst boemerangeffect als je zelf je zaken niet op orde hebt. Dat geldt zeker voor de overheid met haar voorbeeldfunctie. De oproep van de wethouders volgde op het alarmsignaal dat Nova College en MBO College Airport, beide in Hoofddorp, afgaven over het nijpende tekort aan stageplaatsen waardoor studievertraging dreigt voor vele honderden studenten.

Wethouder Johan Rip begroet, helemaal coronaproof, een stagiair

Wethouder Johan Rip ontmoet, helemaal coronaproof, de stagiaire die onderzoek doet naar Tonk en Tozo. Foto: gemeente Haarlemmermeer. 

Vanachter de laptop

De gemeentelijke stagecoördinator Carolijn Damen erkent dat de jaren 2020 en 2021 tot dusverre geen ideale periodes zijn voor stages maar ondanks de pandemie zijn stages zeker mogelijk. Zo heeft de gemeente Haarlemmermeer stagiaires die momenteel vanuit huis hun afstudeeronderzoek uitvoeren. Maar ook meewerkstages zijn zeker mogelijk. Het vraagt om wat aanpassingen maar met een helder afgebakend takenpakket en duidelijke werkafspraken moet het zeker kunnen. Afwisselend vanuit huis en op kantoor werken wordt steeds normaler, dat is voor stagiaires niet anders. De problemen die de pandemie veroorzaakt zijn niet onoverkomelijk, vindt ze. Ze wijst erop dat het overgrote deel van de ambtenaren nu al flink veel aan thuiswerken doet. Een stageplaats vanachter een laptop in een ambtelijke organisatie is dan dus ook mogelijk, redeneert ze.

Jonge mensen zijn over het algemeen digitaal vaardig en kunnen prima overweg met Teams, de door ambtenaren meest gebruikte app.  

Zelfstandigheid

Toekomst of niet, het virus brengt met zich mee dat de stagecoördinator bij de selectie en werving wat meer nadruk legt op bepaalde criteria. “Zo let ik bijvoorbeeld wat meer dan vroeger op de mate waarin de stagiair zelfstandig kan werken.”

Contacten

Behalve voor werving en selectie is Carolijn Damen tijdens de stageperiode verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met stagiairs en met hun stagebegeleiders vanuit de opleiding én de gemeente. Ook is het haar taak om “matches” tot stand te brengen tussen de vraag naar stageplekken en het aanbod. “De doelstelling is 50 stageplaatsen per jaar. We hebben onszelf dat aantal opgelegd. Op dit moment staat de teller op zo’n 30.”

Stagecoördinator Carolijn Damen

Stagecoördinator Carolijn Damen. Foto: Margo Oosterveen.

Gevarieerd

Carolijn Damen vertelt niet zonder trots over het brede, gevarieerde aanbod van de gemeente Haarlemmermeer.

We hebben stagiairs binnen het sociaal domein, bij onze front office en bij het cluster RED (Ruimte, Economie en Duurzaamheid, red.) dat verantwoordelijk is voor onder meer gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening, advisering bij projecten en waar dus planologen, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten werken.  

Tonk en Tozo

Kortgeleden had wethouder Johan Rip een ontmoeting op het raadhuis – coronaproof, dus met mondkap, gel in de nabijheid en met secure inachtneming van de 1,5 meter regel – met de nieuwe stagecoördinator. En met een nieuwe stagiair die een hbo-opleiding rechten volgt en die voor haar afstudeerstage onderzoek doet naar de uitvoering van Tozo en Tonk, de ondersteuningsregelingen voor ondernemers in coronatijd.  “Dat is een bijzondere stage inderdaad”, zegt Carolijn Damen.

Maar waar we net zo trots op kunnen zijn, vind ik de stageplekken die onze collega’s van handhaving en toezicht organiseren. Je begrijpt dat dat geen stages zijn vanachter een laptop. Deze stagiairs gaan samen met collega’s echt de straat op.

Meeste stageplekken

“Het cluster veiligheid levert binnen onze organisatie de meeste stageplekken. Daar kun je alleen maar respect voor hebben.”

Heeft de gemeente eigenlijk zelf baat bij stageplekken? Carolijn Damen:

Een stagiair kijkt met een frisse blik naar vraagstukken, nieuwe en al bestaande. En de medewerkers van de toekomst kunnen ertussen zitten. Dat is beter te bepalen als je hen in de praktijk meemaakt dan op afstand. Nou en of we baat hebben bij stageplekken!

Gepubliceerd op: 
22 apr 2021