'We willen dat Rijsenhout zich toekomstbestendig ontwikkelt'

Deel deze pagina
In Rijsenhout wachten verschillende voormalige glastuinbouwpercelen op een nieuwe invulling. Moderne en duurzame glastuinbouw zal er op die percelen niet meer komen. De kavels zijn daarvoor te klein. Wat er wel mogelijk is en welke voorwaarden daarvoor gelden, dat staat beschreven in de Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout (REVR). De gemeenteraad wordt nu over de voortgang geïnformeerd.  

De visie is tot stand gekomen door middel van een intensief participatieproces met de Dorpsraad Rijsenhout, de Regiegroep Rijsenhout, bewoners, ondernemers en belanghebbenden. Door initiatiefnemers in Rijsenhout en door de gemeente wordt sindsdien hard gewerkt om nieuwe ontwikkelingen van de grond te krijgen. Maar in de praktijk is dat makkelijker gezegd dan gedaan. 

Leefbaarheid verbeteren 

Het doel van de visie is om de leefbaarheid van Rijsenhout te verbeteren. Initiatieven moeten een meerwaarde opleveren voor het dorp. Daarom staan er in de visie voorwaarden genoemd: nieuwe ontwikkelingen moeten een bijdrage leveren aan groen, water en recreatieve verbindingen. Ook de infrastructuur moet worden verbeterd. Dat lukt tot nu toe lang niet altijd. Bij sommige initiatieven is die meerwaarde voor het dorp uit beeld geraakt. Ook blijkt het lastig om met meerdere eigenaren in één deelgebied groen, water en wegen te realiseren. Initiatieven op het gebied van recreatie zijn er tot nu toe weinig.  

Doelen voor het dorp 

Wethouder Mariëtte Sedee (Ruimtelijke Ordening) begrijpt dat het voor individuele grondeigenaren niet altijd eenvoudig is om plannen in te dienen die aan alle kanten passen. “Toch zijn voorwaarden belangrijk. Met elkaar hebben we in de visie doelen voor het dorp afgesproken. We willen dat Rijsenhout zich op een goede, toekomstbestendige manier ontwikkelt. Daar hebben we allemaal belang bij.”

Het doel van de visie is om de leefbaarheid van Rijsenhout te verbeteren. Foto: Martine Goulmy Design

 

Samenwerking 

Naast een meerwaarde voor het dorp moeten alle aanvragen uiteraard voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, zoals goede ruimtelijke ordening. En daarvoor is het nodig dat aanvragen in onderlinge samenhang worden bekeken en beoordeeld. Plannen moeten op elkaar aansluiten. Samenwerking tussen initiatiefnemers is dus heel belangrijk.

Mariëtte Sedee: “We zijn volop in gesprek met de eigenaren over goede ruimtelijke ordening, het passend krijgen van initiatieven en de samenhang tussen plannen. Tijdens het zomerreces heb ik gesproken met eigenaren in het cluster 1 CD. Het is mijn rol en die van de gemeente om de samenwerking te stimuleren en waar mogelijk vlot te trekken. We kunnen het echter niet afdwingen. De initiatiefnemers, het dorp en de gemeente moeten er uiteindelijk gezamenlijk voor zorgen dat het gebied voor langere tijd een passende functie krijgt en dat de leefbaarheid verbetert.” 

Woningen 

Een van de manieren waarop de gemeente de leefbaarheid voor Rijsenhout wil verbeteren is het laten bouwen van nieuwe woningen. Maar initiatieven voor woningbouw zijn bijzonder moeilijk te realiseren vanwege de beperkingen in het Luchthavenindelingbesluit (LIB). Het rijk keurt voorgestelde woningbouwinitiatieven af op grond van het LIB. De gemeente pleit voor een andere opvatting over de mogelijkheden binnen het LIB. Tegelijkertijd voert de gemeente rechtszaken voor 3 woningen aan de Kleine Poellaan en voor het bouwplan Catharina Segrina van 25 woningen nabij Stuurboord. Voor een derde project, de Willem Maarsehof, is de rechtszaak in het voordeel van de gemeente afgerond. De initiatiefnemer is inmiddels gestart met voorbereidingen voor bouw van 25 woningen in het gebied achter de Bennebroekerweg.

Gepubliceerd op: 
2 okt 2020