Waar zit de eikenprocessierups?

Deel deze pagina
Zeg je zomer, dan zeg je eikenprocessierups. Doordat de wind de haren van deze rups verspreidt, komen ook mensen ermee in aanraking. Het gevolg kan zijn dat mensen serieuze gezondheidsklachten krijgen. Daar zit niemand op te wachten. Inwoners die de eikenprocessierupsen willen vermijden, kunnen op een digitale kaart zien waar ze zitten.

Door het koude voorjaar wat later dan anders, maar de eikenprocessierups is er weer. Op de website van de gemeente staat onder het kopje ‘Waar zijn eikenprocessierupsen in Haarlemmermeer?’ een digitale kaart met de plekken waar de rupsen zitten. Op de kaart is ook aangegeven waar de rupsen in 2020 zijn gevonden. Want dat is een goede voorspeller van de plaatsen waar ze ook dit jaar weer voor kunnen komen. De digitale kaart laat verder zien waar rupsennesten zijn verwijderd en het risico dus is verminderd.

Op de plekken zelf waar de eikenprocessierups is gevonden, wordt natuurlijk ook gewaarschuwd. Rond de stam of rond een groep bomen wordt waarschuwingstape aangebracht. Hiermee is goed te zien dat er rupsen zitten. Even eromheen lopen dus.

De eikenprocessierups

De eikenprocessierups. Foto: Shutterstock.

Digitaal is ook mensenwerk

Medewerkers van de gemeente die in het openbare gebied werken, kunnen de rups aantreffen. Zij geven dit dan door aan hun collega’s op kantoor die de kaart aanpassen. Ook inwoners kunnen een melding doen wanneer zij de eikenprocessierups zien. De digitale kaart blijft wel mensenwerk: er kunnen enkele dagen zitten tussen de melding en het moment dat die op de kaart is te zien. Onder meer vanwege weekenden en de vakantieperiode. Het is dus zaak zelf buiten je ogen goed de kost te geven. De kaart geeft wel een goede indruk waar de eikenprocessierups in Haarlemmermeer zit.

Hoe bestrijdt de gemeente de eikenprocessierups?

Haarlemmermeer bestrijdt de rups proactief en op een biologische manier. Omdat mezen dol zijn op de eikenprocessierups, zijn onder meer in Hoofddorp, Zwanenburg, Halfweg en Nieuw-Vennep mezen-nestkastjes opgehangen. In het Haarlemmermeerse Bos en bij eiken in de buurt van station Nieuw-Vennep zijn larven van gaasvliegen uitgezet. Die prikken de eikenprocessierups aan en zuigen ze leeg. Op risicovolle plekken verwijdert de gemeente nesten door ze weg te zuigen.

Maaibeleid

Ook het maaibeleid draagt bij aan het terugdringen van de eikenprocessierups. Want dat zorgt voor méér insecten, aangetrokken door kruidenrijk gras. Insecten trekken vogels en vleermuizen aan die de rupsen eten. Overigens zijn er in Haarlemmermeer niet zoveel eiken. De gemeente kiest bij nieuwe aanplant voor verschillende soorten bomen, onder andere om zoveel mogelijk te voorkomen dat de eikenprocessierups zich snel kan uitbreiden.

Gepubliceerd op: 
21 jul 2021