Waar passen hier zonneakkers?

Deel deze pagina
Rond de Zwanenburg- en de Polderbaan, ten noordoosten van Hoofddorp. Of langs de rijkswegen en spoorlijnen in de hele gemeente. Dat zijn de locaties waar grote zonneakkers kunnen komen, vinden het college en de gemeenteraad van Haarlemmermeer. Verder worden op kansrijke locaties kleinschalige, lokale initiatieven voor zonneakkers toegestaan.

Zonne-energie speelt in Haarlemmermeer een belangrijke rol als we overgaan naar energiebronnen die duurzamer zijn dan de fossiele brandstoffen die we nu gebruiken. De gemeente wil zoveel mogelijk gebruikmaken van de daken van gebouwen voor zonnepanelen. Maar daarmee zijn we er nog niet. Want vanwege het Klimaatakkoord moeten we meer en meer overgaan op duurzame energiebronnen. En dus wordt ook gekeken naar zogenaamde zonneakkers, waar veel zonnepanelen voor de opwekking van veel energie kunnen zorgen. De vraag is wel hoe je die inpast in het landschap, want niemand wil versnippering en verrommeling. Daarom maakt de gemeente beleid voor zonneakkers.

Een veld vol zonnepanelen

Zonnepark de Groene Hoek op bedrijventerrein De Hoek. Foto: Margo Oosterveen

Niet ten koste van leefomgeving

Wethouder Jurgen Nobel (Energietransitie en Woningbouw)

Wat ik belangrijk vind, is dat de energietransitie niet ten koste gaat van het unieke polderlandschap. Laten we ook proberen om het land op meerdere manieren te benutten. Dus én zonnepanelen én recreëren én landbouw.

Veel interesse

Wethouder Mariëtte Sedee-Schuitemaker (Ruimtelijke Ordening):

Er is veel interesse van ondernemers die klein- of grootschalige zonneakkers willen beginnen. Maar we willen sturen op de manier waarop we met de ruimte omgaan. Daarom willen we een specifiek zoekgebied voor grootschalige zonneakkers aanwijzen en mogelijke locaties voor kleinschalige zonneakkers.

Informatieavond

De gemeente houdt informatieavonden over de keuzes voor duurzame energieopwekking. Dit gebeurt via een zogenoemde ‘serious game’. Deelnemers kunnen, met de kaart van Haarlemmermeer op tafel, kijken waar het beste zonneakkers passen en waar windmolens. Een bijeenkomst is al geweest, de tweede is op 10 december van 19.30 tot 21.30 uur in het raadhuis in Hoofddorp. Daarnaast is er op 16 december van 19.30-21.30 uur een verkennende informatiebijeenkomst over energieopwekking in Haarlemmermeer, ook in het raadhuis. Aanmelden kan via energie@haarlemmermeer.nl.

Energietransitie

Meer weten over de plannen voor de energietransitie van de gemeente Haarlemmermeer? Kijk op haarlemmermeer.nl/nieuweenergie.

 

Gepubliceerd op: 
4 dec 2019