Waar kan de gemeente op bezuinigen?

Deel deze pagina
Wethouder Jurgen Nobel laat weten dat de gemeente Haarlemmermeer flink moet bezuinigen. Het financieel meerjarenbeeld laat een structureel tekort zien. Dat tekort loopt de komende jaren sterk op.

Er zijn verschillende oorzaken van het oplopende tekort. Het sociaal domein kampt met hoge kosten. Met name de kosten voor de jeugdzorg rijzen de pan uit. Hier hebben veel gemeenten last van. Daarnaast heeft de coronacrisis een negatief effect op de gemeentebegroting, bijvoorbeeld door teruglopende inkomsten uit toeristenbelasting. De gemeente Haarlemmermeer, de tweede hotelstad van Nederland, loopt hierdoor bijna negen miljoen euro mis. Maar ook het onderhoud van het grondgebied en de investeringen die horen bij de schaalsprong woningbouw spelen een belangrijke rol.

steeds kleiner wordende stapeltjes munten

De gemeente Haarlemmermeer moet flink bezuinigen. Foto: Shutterstock.

Keuzes maken

Het is moeilijk te zeggen hoeveel er precies bezuinigd moet worden, want de getallen gaan op en neer. “We voorzien een tekort van tien miljoen in 2021, dat oploopt tot twintig miljoen in 2026. Maar dat is op dit moment nog een schatting, die naar boven als naar beneden bijgesteld kan worden,” zegt wethouder Nobel. Er wordt nu in de gemeenteorganisatie gekeken waar precies op bezuinigd gaat worden. “Het tekort dreigt echter zo groot te worden, dat kleine ingrepen niet genoeg zullen zijn”, zegt Nobel.

We zullen duidelijke keuzes moeten maken. 

Dat zoekproces is in volle gang. “Dit zijn geen gemakkelijke boodschappen. De werkdruk is in de gemeente Haarlemmermeer al hoog. Dus we moeten hier zorgvuldig mee omgaan, want elke beslissing heeft impact op de organisatie, maar natuurlijk ook op de inwoners van Haarlemmermeer.” Wethouder Nobel spreekt van de grootste bezuinigingsopgave in de gemeente ooit.

Voorjaarsrapportage

De komende weken en maanden zullen burgemeester en wethouders een richting kiezen en hierover in gesprek gaan met de gemeenteraad. Bij de voorjaarsrapportage worden de voorstellen verwerkt. Deze rapportage wordt begin juni aangeboden aan de raad, die er daarna over besluit.

Meedenken

Op donderdag 8 april kunnen inwoners van de gemeente Haarlemmermeer meedenken, suggesties doen en vragen stellen aan wethouder Nobel over de bezuinigingen. Waar moet de gemeente volgens de inwoners op bezuinigen? Dit zal via de Facebookpagina van de gemeente plaatsvinden, vanaf 17.00 uur.

Gepubliceerd op: 
30 mrt 2021