Voortijdige schoolverlaters: mooie scores én zorgen

Deel deze pagina
De gemeente Haarlemmermeer draagt zijn steentje bij aan het landelijke streven van maximaal 20.000 voortijdige schoolverlaters (vsv’ers) in 2024. Dat zijn er nu nog een kleine 23.000. In het schooljaar 2019-2020, zo laten de cijfers zien, was het aantal vsv'ers in de gemeente Haarlemmermeer 193.

In procenten uitgedrukt komt de gemeente Haarlemmermeer daarmee uit op 1.37. Dat is onder het landelijk gemiddelde van 1.72. Ook in de regio telde Haarlemmermeer procentueel het laagste aantal vsv’ers in het schooljaar 2019-2020. Zaanstad kwam uit op 2.07, Purmerend op 1.94, Amstelveen op 1.42 en Amsterdam op 2.20.

Zonder startkwalificatie

Voortijdige schoolverlaters zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een diploma voor havo of vwo of minimaal een mbo-2 diploma. Zonder zo’n diploma zijn de kansen op de arbeidsmarkt gering.
In een recente brief aan de Tweede Kamer spreekt minister Van Engelshoven haar waardering uit over de enorme inzet van de professionals. Ze doelt daarmee onder meer op leerplichtambtenaren en onderwijspersoneel. Mede door hen zit er flink veel gang in de daling van het aantal vsv’ers. 

De Nederlandse vlag met een schooltas eraan. Symbool voor geslaagde scholieren

Een Nederlandse vlag met een schooltas. Het symbool voor geslaagde scholieren. Foto: Shutterstock.

Geen jubelsfeer

Maar de minister waarschuwt net als wethouder onderwijs Marjolein Steffens-van de Water voor een jubelsfeer. Het huidige schooljaar, 2020-2021, valt immers samen met de coronacrisis en die zou helaas wel eens voor grafieken in de verkeerde richting kunnen zorgen. “We erkennen en delen de zorg van de minister”, zegt wethouder Marjolein Steffens.

Studenten en jongeren hebben te maken met depressieve klachten door het afstandsonderwijs, vereenzamen of lopen studievertraging op. Het risico bestaat dat zij hierdoor ontmoedigd raken en afhaken.  

Luisterend oor

We houden met het team Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten de zorgen en ontwikkelingen van de jongeren nauwlettend in de gaten. De leerplichtambtenaren onderhouden het contact met de scholen over zorg- en verzuimleerlingen. Ook voeren ze gesprekken met ouders en jongeren en maken afspraken over het tegengaan van verzuim. Zo biedt de gemeente een luisterend oor voor jongeren en ouders. De leerplichtambtenaren leggen wekelijks deurbezoeken af bij voortijdige schoolverlaters en bij jongeren die buiten beeld raken.
 

Gepubliceerd op: 
24 mrt 2021