Voorstel nieuwe verdeling voor sociale huurwoningen

Deel deze pagina
In 2020 namen vijftien gemeenten in de regio een besluit over een nieuw verdeelsysteem van sociale huurwoningen. Na een inspraakprocedure is nu het definitieve voorstel gereed. Het doel van het voorstel is de positie van starters op de sociale huurwoningmarkt te verbeteren en de kansen van mensen die dringend een woning nodig hebben te vergroten.

Nieuw systeem

In het nieuwe systeem moeten mensen die dringend een woning nodig hebben, beter aan bod komen. Er is een nieuw puntensysteem. Hierdoor is de wachttijd (inschrijfduur) niet meer het belangrijkste, maar spelen ook situatiepunten en zoekpunten een rol. Woningzoekenden kunnen extra punten opbouwen door meer te zoeken. Gezinnen met kinderen die bij anderen inwonen, mensen die net een relatie hebben beëindigd en kinderen hebben en thuiswonende kinderen die in een problematische situatie wonen, kunnen situatiepunten krijgen. De genoemde categorieën zijn naar voren gekomen uit een groot onderzoek naar de mening van inwoners uit de regio over de woonruimteverdeling. Uiteindelijk bepaalt het totaal aantal punten welke woningzoekende de sociale huurwoning toegewezen krijgt.

Reacties

Vijftien gemeenten en veertien directeuren van woningcorporaties werkten samen aan het voorstel. Bij de inspraak kwamen bijna 1000 reacties binnen. Deze reacties hebben geleid tot een aantal wijzigingen. Zo zijn bijvoorbeeld de regels rondom het afbouwen van zoekpunten minder streng geworden. Ook de regels voor het weigeren van een woning of niet op komen dagen bij een bezichtiging zijn versoepeld. En er wordt veel aandacht gevraagd voor de communicatie over het nieuwe systeem. Er komen daarom heldere instructies op WoningNet en Woonmatch. Woningzoekenden krijgen goede begeleiding. 

Vaststelling beleidsvoorstel door B&W en raad 

Het college van B&W in Haarlemmermeer heeft op 9 februari 2021 ingestemd met het voorstel. Binnenkort wordt het voorgelegd aan de gemeenteraad. Alle gemeenteraden in de regio moeten akkoord gaan met het voorstel. Daarna worden de lokale huisvestingsverordeningen aangepast. De nieuwe woonruimteverdeling gaat vermoedelijk medio 2022 in.
Alle informatie over het voorstel is te vinden op de website: socialehuurwoningzoeken

Gepubliceerd op: 
19 feb 2021