Volgende stap ontwikkeling Westeinderscheg

Deel deze pagina
De ontwikkeling van de nieuwe Westeinderscheg, die loopt vanaf het IJ, door de Schinkel, langs de Oeverlanden en het Amsterdamse Bos via de Bovenlanden naar de Westeinderplassen, gaat een nieuwe fase in. Het gebied is momenteel versnipperd en incompleet, terwijl er kansen liggen op het gebied van water, natuur, recreatieve verbindingen en versterking van cultureel erfgoed.

De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Haarlemmermeer, Uithoorn en het Hoofheemraadschap van Rijnland gaan dit gebied samen ontwikkelen. Hiervoor hebben zij een convenant ondertekend. 

Favoriete plek

Wethouder Mariëtte Sedee verantwoordelijk voor onder andere grootschalig groen en recreatie, heeft zich hier binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA) voor ingezet. Wethouder Sedee:

De Westeinderplassen zijn een van mijn favoriete plekken in de polder. Het is een water- en groengebied dat langs de Ringvaart doorloopt tot bijna aan Badhoevedorp, helemaal tot aan het Amsterdamse bos. Ik ben namens Haarlemmermeer al een tijd warm pleitbezorger om dit gebied beter te kunnen gebruiken voor waterrecreatie. Met het convenant zetten we een mooie stap.   

wethouder Mariëtte Sedee

Wethouder Mariëtte Sedee. Foto: Jur Engelchor. 

Op één lijn

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap) van de provincie:

Het afgelopen jaar heb ik met de bestuurders van de gemeenten en het Hoogheemraadschap besproken hoe de toekomst van de Westeinderscheg er uit kan gaan zien. We zitten op één lijn. Met de ondertekening van een convenant verbinden we ons aan de ontwikkeling van dit mooie gebied. De eerstvolgende stap is het starten van projecten die we eenvoudig kunnen uitvoeren, zoals het plaatsen van routeborden en picknickbanken.    

Subsidie

Vanuit het Investeringsbudget Landschapsversterking van de provincie is een subsidieregeling mogelijk. Projecten die het landschap versterken en de toegankelijkheid voor bewoners en recreanten verbeteren kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Inmiddels hebben zeven initiatieven dat gedaan. Deze aanvragen worden nu beoordeeld.

Vervolg

De volgende stap is het opstellen van een uitvoeringsprogramma Westeinderscheg. Daarin worden concrete projecten benoemd. Volgend jaar stelt de provincie weer subsidie beschikbaar voor landschapsontwikkeling. In de tweede helft van 2022 start de uitvoering die nu subsidie krijgen. Het resultaat is een gebied waar inwoners uit de regio de rust kunnen opzoeken. Daarnaast wordt de natuur versterkt en neemt de rijkdom aan plant- en diersoorten weer toe.

De Westeinderplassen in de zomer van 2018

De Westeinderplassen in de zomer van 2018. Foto: Danny de Casembroot.

Gepubliceerd op: 
20 dec 2021