Vitaal oud worden

Deel deze pagina
Sporten en bewegen helpt bij het gezond en vitaal ouder worden. Met de nieuwe sportvisie legt de gemeente Haarlemmermeer de nadruk op bewegen. Want, hoewel er veel sporttalent te vinden is in Haarlemmermeer, is intensief (top)sporten niet voor iedereen weggelegd. En bewegen, dat kan bijna iedereen.

De sport- en beweegvisie is een aanvulling op het bestaande sportbeleid. Het laat zien hoe de gemeente Haarlemmermeer tegen sport én bewegen aankijkt. Het gaat om maatwerk. Wethouder Sport, Mieke Booij-van Eck: “Sporten en bewegen is belangrijk voor de kwaliteit van leven voor onze inwoners. Daarom hebben wij deze sport- en beweegvisie gemaakt. Natuurlijk gaan we door met de uitvoering van de bestaande afspraken met onze partners over de ontwikkeling van het sport- en beweegklimaat in Haarlemmermeer. Daar waar het nodig is, werken we de komende jaren de visie uit in activiteiten, projecten en afspraken. We houden dan natuurlijk rekening met de ontwikkelingen van dat moment.”

Een groepje mensen wandelt langs een korenveld.

Sport en bewegen zijn belangrijk om gezond en vitaal te blijven. Foto: Danny de Casembroot

Wat staat erin?

In de nieuwe visie staat dat de voorwaarden en voorzieningen voor mensen die al sporten in stand blijven. Ook zoekt de gemeente nieuwe mogelijkheden om mensen die nog niet aan het bewegen zijn, zover te krijgen dat zij dat gaan doen. Aan maatschappelijke instellingen wordt bijvoorbeeld gevraagd om mensen (meer) bewust te maken van het belang van bewegen. De visie sluit aan op bestaande doelen voor het sociaal domein, volksgezondheid en welzijn, zoals het verminderen van eenzaamheid.

Op dinsdag 1 oktober is de sport- en beweegvisie Haarlemmermeer vastgesteld door het college van B&W. De visie wordt ter bespreking naar de gemeenteraad gestuurd.

Gepubliceerd op: 
17 okt 2019