Visie op landschap en recreatie

Deel deze pagina
Haarlemmermeer groeit en bloeit en staat dus voor grote uitdagingen. Alleen al de bouw van duizenden nieuwe woningen. Maar ook de energietransitie en klimaatadaptatie hebben invloed op de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren. Daarom heeft de gemeente een landschaps- en recreatievisie opgesteld, om een doorkijkje te maken naar 2040.

De Visie Landschap en Recreatie 2040 zet de stip op de horizon. Haarlemmermeer wil een aantrekkelijk en toegankelijk landschap voor haar bewoners en bezoekers behouden en ontwikkelen. Centrale vraag is dan: hoe kunnen we het karakter van de zeven polders van Haarlemmermeer benutten, versterken en beleefbaar maken zodat een goed leefklimaat ontstaat?

Functies combineren

Het gaat in de visie om het landschap, de groen- en recreatiegebieden buiten de bebouwde kom, maar ook om lokale en regionale verbindingen voor onder meer fietsers en wandelaars vanuit de kernen naar en in het buitengebied. “Een interessant landschap bestaat en ontstaat bij de gratie van combinaties van functies en de ruimte om te verblijven en verpozen. Door het ruimtebeslag van alle (nieuwe) opgaven moeten we wel functies combineren”, legt verantwoordelijk wethouder Mariëtte Sedee uit.

Twee mannen doen oefeningen aan rekstokken in een bos

Foto: Danny de Casembroot

Elke ontwikkeling (woningbouw, werkgebieden, wegenaanleg, zonnepanelen) moet bijdragen aan de kwaliteit van de ruimte en mogelijkheden voor recreatief (mede)gebruik van het landschap bieden.

Completer en robuuster

De vorige visie kwam uit 2007 en richtte zich op 2030. Die was dus nodig aan herziening en aanvulling toe. De Visie Landschap en Recreatie 2040 legt de prioriteit bij het afronden van de lopende groenprojecten, waaronder PARK21 en het completer en robuuster maken van de recreatieve en ecologische verbindingen. Het gaat dan om het versterken van bestaande groengebieden, zoals de staatsbossen, en om in de komende twintig jaar nieuwe groengebieden aan te leggen als onderdeel van een aantrekkelijk en beleefbaar landschap. Zo komen er onder meer nieuwe grotere groengebieden nabij de nieuwbouwwijken van Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Lisserbroek, en een dorpsbos bij Abbenes.

Voor enkele projecten zijn financiële middelen beschikbaar, die worden binnen een paar jaar gerealiseerd (dorpsbos, fietspad). Voor andere groenprojecten zal nog een uitvoeringsprogramma worden opgesteld, waarin planning en financiering nader worden uitgewerkt voor de langere termijn en goed afgestemd op de voortgang van de woningbouw.

Gepubliceerd op: 
25 nov 2021