Vernieuwingen openbare ruimte

Deel deze pagina
Schoon, heel en veilig. Groen, goed onderhouden en voor iedereen toegankelijk. Dat zijn de voorwaarden waaraan de openbare ruimte in Haarlemmermeer moet voldoen. Om deze zo te krijgen dan wel zo te houden, willen burgemeester en wethouders de komende tijd ruim 14 miljoen euro besteden aan vernieuwing van trottoirs, straten, bruggen, sportvelden en openbare verlichting.

Straten, wegen en brugdekken

Op de lijst voor 2020 staan onder meer de Thompsonstraat in Badhoevedorp, de Blankenstraat en de Verisstraat in Hoofddorp en Linquenda in Nieuw-Vennep. Ook de Lisserweg in Lisserbroek, de Venneperweg in Nieuw-Vennep en de Aalsmeerderweg in Rijsenhout, die in slechte staat zijn, worden vernieuwd.
Verder zijn voor 2020 in de VOR (Vernieuwing Openbare Ruimte) opgenomen de vervanging van houten brugdekken door composietdekken. Ook het staal van brugvallen, ook wel brugkleppen genoemd, wijkt voor composiet. Voorbeelden van deze vervangingen zijn de voetgangers- en fietsbruggen bij de Oosterdreef in Nieuw-Vennep en de Schoonenburgsingel in Hoofddorp. De keuze valt op composiet omdat dit materiaal onderhoudsarm is.

Bussluis Waddenweg

Bussluis in de Waddenweg. Foto: Cyclomedia

Vervangingen, geen uitbreidingen

Qua sportvelden komen onder meer velden in Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Zwanenburg voor atletiek, voetbal en handbal aan de beurt voor vervanging.
Wethouder Marjolein Steffens-van de Water (Fysieke leefomgeving) benadrukt dat het in alle gevallen gaat om vervangingen van bestaande onderdelen van de openbare ruimte die aan het einde van de levensduur zijn en dus niet om uitbreidingen.
Het is de bedoeling om zo veel als mogelijk “werk met werk te maken”, zegt ze.

Niet alleen vanwege de kosten maar ook voorkomen we zo dat straten of wegen telkens opnieuw moeten worden opengebroken met alle hinder van dien.

Hieronder een overzicht van de investeringen in de openbare ruimte.

Onderdeel Investering in euro's
Verhardingen 6.700.000

Kunstwerken (bijvoorbeeld Damwand Spieringweg in Zwaanshoek)

988.000
Openbare verlichting 2.495.000
Verkeersinstallaties 80.000
Bomen en beplanting 1.480.000
Watergangen 230.000
Sportvelden 1.431.300
Speelvoorzieningen 379.200
Recreatiegebieden 102.500
Begraafplaatsen  204.000
   
Totale investeringen 14.090.000

 

Gepubliceerd op: 
3 dec 2019