Verkenning Rijsenhout aardgasvrij

Deel deze pagina
De gemeente Haarlemmermeer verkent in 2020 samen met inwoners en ondernemers of en hoe een deel van Rijsenhout aardgasvrij kan worden gemaakt.

Voor het aardgasvrij maken van woonwijken ontwikkelde het Rijk het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Onlangs opende het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) een subsidieronde waarbij gemeenten een wijk of buurt van ongeveer 500 woningen kunnen aanmelden. Dit draagt bij aan een duurzame toekomst van Rijsenhout.

Waarom Rijsenhout?

De keuze voor Rijsenhout is het resultaat van een vraag die de gemeente afgelopen najaar stelde: welke wijk wil aardgasvrij worden? Zo'n tien inwoners en ondernemers uit heel Haarlemmermeer lieten er geen gras over groeien en dienden hun voorstel voor een aardgasvrije wijk in. Alle plannen zijn beoordeeld en Rijsenhout sprong eruit. Rijsenhout past ook goed in de planning van partners zoals netbeheerder Liander en drinkwaterbedrijf PWN. Zij kunnen meedoen als het nodig blijkt om hun netwerken verbeteren. 

Het is nog niet duidelijk om welk deel van Rijsenhout het gaat. De gemeente gaat ook meteen na of en hoe woningen in Rijsenhout worden verbeterd. Daarmee kan het wooncomfort worden vergroot, zoals het tegengaan van tocht in huis. Het voorlopige tijdspad is dat het subsidieplan komend voorjaar samen met de Rijsenhouters wordt geschreven. Daarna wordt het ingediend. 

De gemeente Haarlemmermeer verkent in 2020 samen met inwoners en ondernemers of en hoe een deel van Rijsenhout aardgasvrij kan worden gemaakt. Foto: Kees van der Veer

Overschakelen

De aanleiding om te beginnen met een plan voor het aanpassen van een bestaande woonwijk naar een aardgasvrije woonwijk is de energietransitie. In de jaren zestig schakelde Nederland voor woningverwarming over van steenkool op aardgas. Sinds die tijd is in veel huishoudens stoken op aardgas de norm. In Haarlemmermeer maken we nog steeds veel gebruik van aardgas. Omdat de aardgaswinning in Groningen de komende jaren wordt afgebouwd, wil Nederland overschakelen naar aardgasvrije bebouwing. Dit gebeurt geleidelijk en samen met inwoners en ondernemers. 

Meer informatie? 

De gemeente houdt de inwoners van Rijsenhout en andere belangstellenden op de hoogte. Meer weten over de plannen voor de energietransitie van de gemeente Haarlemmermeer? Kijk op haarlemmermeer.nl/nieuweenergie
 

Gepubliceerd op: 
20 dec 2019